Oprettet: 03-08-2017

Samlet vurdering - TruTest

Sammendrag

15 besætninger har deltaget og meldt tilbage med høj tilfredshed, TruTest DNA øremærket kan bestilles og bruges af alle.

En del af de deltagende besætninger har valgt at fortsætte med brugen af DNA øremærket efter projektets afslutning, de der ikke foresætter, gør det af økonomiske eller praktiske årsager.

Der har deltaget besætninger med RDM, Jersey og Holstein køer.

 Procedure

 Isætning:   Den samme tang som til almindelig øremærker anvendes også til DNA øremærkerne. DNA øremærket sættes i højre øre, og det al-mindelige øremærke sættes i venstre øre.
 Opbevaring: Prøven forsegles i en og samme arbejdsgang ved isætning af mærket i kalvens øre.
Herefter opbevares prøverne i de medsendte prøvebeholdere på
køl/frys.
 Forsendelse: Prøvebeholderen lægges i en boblekuvert.
Prøverne sendes til Genoskan i prøvebeholderen.

 

Fra kalveboks til Genoskan A/S:

  • Prøven tages i forbindelse med isætning af de officielle øremærker.
  • Systemet indbyder til en del systematik, hvilket også er nødvendigt da øremærket er umuligt at skille ad efter isætning.
  • Holdbarheden er på niveau med andre kendte mærker.
    Der er ikke observeret flere erstatningsmærker.
  • Opbevaring foregår på køl/frys i medsendte prøvebeholder.
  • Når 10 prøver (eller mindre) er samlet sendes prøvebeholder i en boblekuvert til Genoskan.
   

Fra modtagelse på GenoSkan A/S til resultat:

  • Kvaliteten af DNA fra øremærkerne er på niveau med andre mærker.
  • Selve håndteringen er stadig tidskrævende på laboratorium og videreudvikling er nødvendig.

Fordele og ulemper ved udtagning af væv hos kvægbrugeren med øremærke i forhold til det hidtidige TSU system (blå tang):

Fordele Ulemper 
 +

Væv udtages nemt og arbejdseffektivt i samme arbejdsgang som isætning af øremærke

 - DNA øremærket er dyrere end almindelige øremærke
 + God systematik, så alle dyr bliver testet  -

Administration af to nummerserier (en til kvier og en til tyre)

 + Forkortet tidsperiode mellem ud-tagning af væv og GEBV på dyr  -

Stor omkostning hvis man kun genomisk testet en begrænset andel af kvierne

     - Væv skal lagres i fryser før afsendelse

 

Konklusion
Samlet set virker DNA øremærket fra TruTest ude hos landmanden.
Den samme øremærketang kan bruges til både almindelig og DNA øremærker.
Opbevaring og forsendelse i prøvebeholderen fungerer.

Genoskan A/S modtager brugbart væv og call-raten er god.
Håndtering af prøverne er tidskrævende.
Prisen for analysen er afgørende for fremtidig brug.   

Sidst bekræftet: 27-07-2018 Oprettet: 03-08-2017 Revideret: 03-08-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20