Oprettet: 31-10-2003

Lineær registrering

Den lineære registrering afløste i januar 1992 10x10 skalaen. Fordelene ved at registrere lineært er:

  • At der bliver registreret objektivt
  • At avlsværditallene for eksteriør for tyre er mere beskrivende
  • At komplekse egenskaber (f.eks. lemmer) er opdelt i enkelte egenskaber, så fortrin eller mangler tydeligt fremgår
  • At avlsværditallene bliver bestemt med større sikkerhed
  • At resultaterne er velegnede til avlsplanlægning
  • At det lineære princip er internationalt kendt og anvendt

Den lineære registrering er grundlag for beregning af avlsværdital for eksteriør for tyre og køer, og for eksteriørtal for køer.

Der bliver registreret i alt 21 lineære egenskaber, og for døtregruppernes vedkommende registreres også malketid og temperament. Desuden er der mulighed for at notere afvigekoder, hvor den lineære registrering ikke fortæller nok (se siden om "afvigekoder").

Der bliver beregnet avlsværdital på afprøvede tyre for alle lineære egenskaber. På alle køer bliver der beregnet tre avlsværdital for eksteriør (krop, lemmer og malkeorganer), og alle lineært registrerede køer får beregnet fire eksteriørtal (krop, lemmer, malkeorganer og helhed).

Det er vigtigt at skelne mellem avlsværdital og eksteriørtal

  • Avlsværdital udtrykker dyrets genetiske værdi, dvs. de egenskaber dyret kan give videre til afkommet.
  • Eksteriørtal beskriver dyrets udseende (hvor "kønt" det er), og i hvor høj grad det pågældende dyr lever op til racens avlsmål for eksteriør.

I avlsarbejdet er det alene koens avlsværdital, der bør bruges.

Sidst bekræftet: 23-10-2018 Oprettet: 31-10-2003 Revideret: 31-10-2003

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19