Oprettet: 31-10-2003

Lineær registrering

Den lineære registrering afløste i januar 1992 10x10 skalaen. Fordelene ved at registrere lineært er:

  • At der bliver registreret objektivt
  • At avlsværditallene for eksteriør for tyre er mere beskrivende
  • At komplekse egenskaber (f.eks. lemmer) er opdelt i enkelte egenskaber, så fortrin eller mangler tydeligt fremgår
  • At avlsværditallene bliver bestemt med større sikkerhed
  • At resultaterne er velegnede til avlsplanlægning
  • At det lineære princip er internationalt kendt og anvendt

Den lineære registrering er grundlag for beregning af avlsværdital for eksteriør for tyre og køer, og for eksteriørtal for køer.

Der bliver registreret i alt 21 lineære egenskaber, og for døtregruppernes vedkommende registreres også malketid og temperament. Desuden er der mulighed for at notere afvigekoder, hvor den lineære registrering ikke fortæller nok (se siden om "afvigekoder").

Der bliver beregnet avlsværdital på afprøvede tyre for alle lineære egenskaber. På alle køer bliver der beregnet tre avlsværdital for eksteriør (krop, lemmer og malkeorganer), og alle lineært registrerede køer får beregnet fire eksteriørtal (krop, lemmer, malkeorganer og helhed).

Det er vigtigt at skelne mellem avlsværdital og eksteriørtal

  • Avlsværdital udtrykker dyrets genetiske værdi, dvs. de egenskaber dyret kan give videre til afkommet.
  • Eksteriørtal beskriver dyrets udseende (hvor "kønt" det er), og i hvor høj grad det pågældende dyr lever op til racens avlsmål for eksteriør.

I avlsarbejdet er det alene koens avlsværdital, der bør bruges.

Sidst bekræftet: 23-10-2018 Oprettet: 31-10-2003 Revideret: 31-10-2003

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20