Oprettet: 10-06-2015

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - maj 2015

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - maj 2015.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 342 5,9 5.500 94,1 5.802 6,6 81.903 93,4
HOL 5.427 6,6 77.312 93,4 64.991 6,7 904.268 93,3
Jersey 2.356 16,1 12.301 83,9 23.884 13,6 152.238 86,4
DRH 11 1,9 585 98,1 401 3,0 12.986 97,0

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.753 17,97 21.694 82,03
Køer - 1. lakt. 706 2,81 24.377 97,19
Køer - 2. lakt. 374 1,96 18.671 98,04
Køer - øvr. lakt. 311 1,36 22.637 98,64
HOL Kvier 57.228 20,94 216.012 79,06
Køer - 1. lakt. 7.307 2,49 286.501 97,51
Køer - 2. lakt. 3.166 1,40 223.605 98,60
Køer - øvr. lakt. 2.717 1,05 255.141 98,95
Jersey Kvier 12.461 23,94 39.591 76,06
Køer - 1. lakt. 6.813 13,66 43.049 86,34
Køer - 2. lakt. 3.729 10,29 32.516 89,71
Køer - øvr. lakt. 3.237 6,18 49.151 93,82
DRH Kvier 297 8,58 3.165 91,42
Køer - 1. lakt. 51 1,24 4.046 98,76
Køer - 2. lakt. 33 1,12 2.924 98,88
Køer - øvr. lakt. 31 0,89 3.434 99,11

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at 40% af alle røde og Holstein besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er 60% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger 20-40% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 294 41,16
Køer - 1. lakt. 309 8,41
Køer - 2. lakt. 279 4,30
Køer - øvr. lakt. 280 3,21
HOL Kvier 2.249 43,35
Køer - 1. lakt. 2.309 6,24
Køer - 2. lakt. 2.186 3,25
Køer - øvr. lakt. 2.211 2,58
Jersey Kvier 387 59,69
Køer - 1. lakt. 397 39,55
Køer - 2. lakt. 378 31,22
Køer - øvr. lakt. 394 20,30
DRH Kvier 41 21,95
Køer - 1. lakt. 47 4,26
Køer - 2. lakt. 35 0,00
Køer - øvr. lakt. 36 0,00

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en meget stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.113 34,62 7.769 65,38
Køer - 1. lakt. 438 19,30 1.832 80,70
Køer - 2. lakt. 170 17,88 781 82,12
Køer - øvr. lakt. 86 17,34 410 82,66
HOL Kvier 55.336 38,04 90.122 61,96
Køer - 1. lakt. 5.752 25,80 16.541 74,20
Køer - 2. lakt. 1.935 23,74 6.217 76,26
Køer - øvr. lakt. 1.472 25,45 4.311 74,55
Jersey Kvier 11.766 36,87 20.142 63,13
Køer - 1. lakt. 5.954 29,05 14.543 70,95
Køer - 2. lakt. 3.135 26,22 8.821 73,78
Køer - øvr. lakt. 2.431 26,02 6.913 73,98
DRH Kvier 137 27,73 357 72,27
Køer - 1. lakt. 27 22,50 93 77,50
Køer - 2. lakt. 0 - 0 -
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en større andel af 1. insemineringerne end af alle insemineringer. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.137 47,72 3.437 52,28
Køer - 1. lakt. 291 27,38 772 72,62
Køer - 2. lakt. 102 24,34 317 75,66
Køer - øvr. lakt. 47 18,43 208 81,57
HOL Kvier 41.375 53,45 36.029 46,55
Køer - 1. lakt. 3.746 38,48 5.988 61,52
Køer - 2. lakt. 1.137 33,77 2.230 66,23
Køer - øvr. lakt. 852 35,28 1.563 64,72
Jersey Kvier 8.595 51,52 8.089 48,48
Køer - 1. lakt. 3.838 40,37 5.668 59,63
Køer - 2. lakt. 2.030 36,07 3.598 63,93
Køer - øvr. lakt. 1.525 35,42 2.781 64,58
DRH Kvier 100 39,06 156 60,94
Køer - 1. lakt. 17 32,69 35 67,31
Køer - 2. lakt. 0 - 0 -
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 120 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 45,5 54,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,5 15,9
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,6 8,4
IO56 59,6 71,7

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 959 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 51,4 48,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,2 15,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 8,3 6,9
IO56 60,4 70,0

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 226 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 48,4 51,4
Kviens alder ved 1. inseminering 14,7 14,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 5,9 3,7
IO56 60,7 67,2

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 26 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,8 70,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,6 94,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,06 2,06
Køernes gennemsnitlige NTM 8,4 5,9
IO56 48,7 61,8

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 143 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,1 61,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,6 97,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,17 2,16
Køernes gennemsnitlige NTM 6,1 4,4
IO56 49,0 59,0

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 156 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 41,4 58,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,7 92,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,92 1,91
Køernes gennemsnitlige NTM 5,0 1,5
IO56 53,1 63,3

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 12 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 25,0 75,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,1 83,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,75 2,62
Køernes gennemsnitlige NTM 9,5 5,8
IO56 43,6 55,2

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:71 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,7 65,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,2 91,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,91 2,80
Køernes gennemsnitlige NTM 5,6 2,5
IO56 47,2 53,7

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 118 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 39,8 60,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 71,5 82,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,49 2,41
Køernes gennemsnitlige NTM 4,5 0,8
IO56 53,3 61,1

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 9 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 20,4 79,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,8 88,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,95 3,00
Køernes gennemsnitlige NTM 6,5 2,7
IO56 37,2 53,1

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 56 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,5 66,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,4 99,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,04 2,89
Køernes gennemsnitlige NTM 1,9 -0,9
IO56 43,3 59,5

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 79 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 39,0 61,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,3 97,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,55 2,42
Køernes gennemsnitlige NTM 0,9 -2,3
IO56 52,1 60,6

 

Sidst bekræftet: 08-06-2016 Oprettet: 10-06-2015 Revideret: 10-06-2015

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Antal aktive dyr pr. kvægrace
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
04.02.20
Kåringer får og geder 2020
Eksteriørtal for får og geder bedømt i 2020
03.02.20