Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-03-2020

  

Oprettet: 05-03-2019

Produktionsresultater to-kryds

Vi kan nu vise, hvordan forskellige krydsningskombinationer klarer sig under danske produktionsforhold over flere laktationer.

Krydsningskøerne er rigtig stærke for sundhed og frugtbarhed. Deres fedt- og proteinydelse er på niveau med Holstein i de første laktationer, men de har ikke samme ydelsesudvikling i senere laktationer.

 

I tabel 1 ses antallet af to-kryds dyr. Der er flest RDMxHOL krydsninger, hvor en HOL ko insemineres med en RDM far. Der er færrest MONxHOL krydsninger, da det er mest almindeligt at bruge dem som tredje race i et krydsningsprogram.

Tabel 1. Antal to-kryds dyr fra 2011 til december 2018

  RDMxHOL JERxHOL MONxHOL FLExHOL
Antal fødte kvier 17.812 2.529 975 1.671
Køer med ydelse i 1. lakt. 16.251 2.289 746 1.551
Køer med ydelse i 2. lakt. 10.751 1.385 390 1.026
Køer med ydelse i 3. lakt. 5.966 824 159 612


I tabel 2 ses, hvordan de forskellige to-kryds kombinationer præsterer i forhold til renracet Holstein. For alle kombinationer, bortset fra MONxHOL, gælder det, at både mælke- og proteinydelsen er væsentlig lavere i forhold til Holstein. Krydsninger med Jersey har dog en højere fedtydelse i alle tre laktationer. I første laktation har krydsninger med MON en højere ydelse end renracet Holstein. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2. laktation, mens de i 3. laktation er på niveau. Da der er under 500 malkende MONxHOL køer i 2. og 3. laktation på nuværende tidspunkt, er produktionsresultaterne forbundet med en vis usikkerhed. Indenfor de næste par år burde det være muligt at komme med et mere nøjagtigt resultat.

Tabel 2. Mælke-, fedt- og proteinydelse i 1., 2. og 3. laktation. Værdier i parentes har en høj usikkerhed

Produktion   Præstation i forhold til ren Holstein
Ren Holstein RDMxHOL JERxHOL MONxHOL FLExHOL
Mælkeydelse, 1. lakt. (kg) 8.377 -243 -923 168 -310
Fedtydelse, 1. lakt. (kg) 333 6 21 9 -5
Proteinydelse, 1. lakt. (kg) 285 -3 -11 6 -7
Mælkeydelse, 2. lakt. (kg) 9.634 -450 -1.429 (79) -433
Fedtydelse, 2. lakt. (kg) 392 (0) 15 9 -11
Proteinydelse, 2. lakt. (kg) 330 -8 -20 (5) -13
Mælkeydelse, 3. lakt. (kg) 10.245 -572 -1.541 (-3) -605
Fedtydelse, 3. lakt. (kg) 415 -6 8 (3) -13
Proteinydelse, 3. lakt. (kg) 347 -12 -23 (1) -16

Generelt for alle krydsningskombinationer er, at de har en væsentlig bedre frugtbarhed i forhold til ren Holstein i alle laktationer, især kombinationer med JER og FLE bliver nemmere drægtige og har korte kælvningsintervaller. Resultaterne for MONxHOL krydsninger er lidt mere usikre. Det ser dog ud til, at de følger samme tendens som de øvrige kombinationer.

Tabel 3. Frugtbarhed af krydsningskombinationerne i forhold til renracet Holstein. Værdier i parentes har en høj usikkerhed

Frugtbarhed   Præstation i forhold til ren Holstein
Ren Holstein RDMxHOL JERxHOL MONxHOL FLExHOL
1. – sidste ins., kvier (dage) 18 -1 -5 -3 -4
1. – sidste ins., 1. lakt. (dage) 44 -1 -4 (1) -5
1. – sidste ins., 2. lakt. (dage) 50 -3 -11 (-1) -10

For alle krydsningskombinationer gælder, at de overordnet set har en bedre sundhed i forhold til Holstein, især klovsundhed. Jersey krydsninger har lidt flere yverbehandlinger i 1. laktation, da det er en af Jersey koens udfordringer. Montbeliarde krydsningerne ligger på niveau eller lidt under Holstein for de fleste egenskaber, men der er stor usikkerhed omkring resultaterne.

Tabel 4. Sundhed af krydsningskombinationerne i forhold til renracet Holstein. Værdier i parentes har en høj usikkerhed

Sundhed   Præstation i forhold til ren Holstein
Ren Holstein RDMxHOL JERxHOL MONxHOL FLExHOL
Yverbehandling, 1. lakt. 11,2 -0,7 (1,6) (1,0) (-1,4)
Reprolidelser, 1. lakt. 9,3 -2,2 -3,5 (0,8) -4,6
Fordøjelseslidelser, 1. lakt. 2,2 -0,4 (0,5) (-0,4) -1,2
Fordøjelseslidelser, 2. lakt. 4,0 (-0,4) (-0,1) (0,0) -2,0
Digital Dermatitis, 1. lakt. 33,4 -3,6 -4,9 (-2,2) (0,5)
Digital Dermatitis, 2. lakt. 34,7 -3,5 -4,2 (0,3) -8,2
Såleblødning, 1. lakt. 26 -5,2 -14,8 (2,4) 3,9
Såleblødning, 2. lakt. 23 -4,5 -11,4 5,6 (0,9)

 

Sidst bekræftet: 05-03-2019 Oprettet: 05-03-2019 Revideret: 05-03-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Ruth Bønløkke Davis

Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Konsulent

Lisa Hein

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Indeksberegninger i 2020
Se hvornår indeksberegningen ligger i løbet af året.
12.02.20
Hitliste med X-indekser - februar 2020
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
04.02.20

Læs også