Oprettet: 13-01-2017

Krydsning af malkeracer fremmer sundhed og holdbarhed

Ny dansk undersøgelse bekræfter, at krydsningskøer klarer sig rigtig godt sammenlignet med de renracede.

Det er velkendt, at krydsningskøer klarer sig godt, når det kommer til sundhedsegenskaberne som frugtbarhed, yversundhed, holdbarhed m.m. Det bekræftes nu også i en ny dansk undersøgelse foretaget af SEGES. Undersøgelsen omfatter krydsninger mellem renracede Holsteinkøer og tyre af racerne Jersey, RDM, Montbeliarde og Fleckvieh.

De klassiske krydsninger

De mest anvendte racer til krydsning i Danmark er Holstein, RDM og Jersey. Både RDM og Jersey har bedre frugtbarhed end Holstein. Samtidig er der stor krydsningsfrodighed for denne egenskab, og det slår ifølge undersøgelsen igennem ved krydsning med Holstein. For både Jersey-Holstein og RDM-Holstein opnås et kortere kælvningsinterval på ca. 10 dage. Også holdbarheden forbedres væsentligt for både Jersey-Holstein og RDM-Holstein i forhold til ren Holstein med over 10 pct. for overlevelse til 3. kælvning. Til gengæld er der ikke den store forskel på ydelsesniveauet for begge krydsningskombinationer i forhold til Holstein.

Montbeliarde og Fleckvieh

Mens Holstein og RDM tit indgår i krydsningsstrategier, kræver valget af den tredje race ofte flere overvejelser, hvis Jersey – fx på grund af størrelsen ikke ønskes i krydsningsprogrammet. To af de racer, der er i spil, er Montbeliarde fra Frankrig og Fleckvieh, som findes i flere lande i Mellemeuropa. I SEGES’ undersøgelse har man set på resultaterne for krydsninger, hvor Montbeliarde og Fleckvieh er brugt på renracet Holstein så der for alle resultater er tale om førstegangskrydsninger.

Da Holsteinkøer er meget højtydende, var forventningen, at krydsningerne ikke kunne følge med på kg fedt og protein. Men her overrasker Montbeliarde-Holstein-krydsningerne i undersøgelsen positivt. Kg fedt + protein er højere for Montbeliarde-Holstein-krydsningerne i alle tre laktationer, hvilket skyldes, at Montbeliarde som udgangspunkt har en højere proteinprocent men også en højere fedtprocent i mælken. Fleckvieh-Holstein-krydsningerne ligger derimod lavere end renracede Holstein på kg fedt og protein, og forskellen bliver større i de senere laktationer.

At krydsningsfrodighed især er markant for frugtbarhed ses også for krydsninger med Montbeliarde og Fleckvieh. Begge typer krydsninger har en bedre chance for at blive drægtige i forhold til Holstein, idet der er færre dage fra første til sidste inseminering. Også holdbarheden er markant bedre for begge krydsningstyper – endda lidt bedre end for krydsninger med Jersey og RDM. Dog skal man være opmærksom på, at der for disse krydsningstyper indgår færre dyr i analysen, hvorfor resultaterne er mere usikre.

For både ’klassikerne’ og Montbeliarde og Fleckvieh var krydsningerne desuden bedre for fødselsforløb, antal levendefødte kalve og celletal. For yversundhed klarer RDM- og Fleckvieh- krydsninger sig også væsentligt bedre end Holstein.

Læs mere om undersøgelsen – og krydsning i det hele taget – på landbrugsinfo.dk.

Krydsninger på KvægKongres

Hør mere om Kombi-Kryds på kvægkongressen tirsdag den 28. februar kl. 14.15-15.00 i indlægget ’Kom godt i gang med malkekvægskrydsning’.


Relaterede links


Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 1 - 2017

Sidst bekræftet: 12-02-2018 Oprettet: 13-01-2017 Revideret: 13-01-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20