Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-12-2017

Foder-  og fødevarehygiejne - branchekode 

Oprettet: 08-12-2005
Revideret: 28-08-2006

Hyppige spørgsmål
Svar på hyppige spørgsmål i forbindelse med foder- og fødevarehygiejne - branchekode

Spørgsmål

Svar

Generelt

Hvorfor har I ikke lavet et eksempel på en HACCP-plan for brug af forblanding med E-vitamin?

Da vi har vurderet, at der ikke er nogen væsentlig risiko ved at bruge E-vitamin, og da der heller ikke er nogen max-grænse i lovgivningen. Men landmanden skal være registreret som HACCP-landmand hos Plantedirektoratet. Landmanden skal kunne fremvise en risikovurdering og en arbejdsplan. Tag udgangspunkt i de udarbejdede eksempler.

Er levertran uden tilsatte vitaminer også en forblanding?

Nej, det er et fodermiddel.

Hvor kan man se definitionerne på forblandinger, tilskudsfoder mv.?

Det fremgår af "Foderstofbekendtgørelsen", som kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside. Det er bek. nr. 1360 af 15. dec. 2005, bilag 2 (s. 8-10).

Hvis ens dyr er opstaldet hos en anden landmand, som også fodrer dem, hvem skal så indberette en eventuel brug af forblanding?

Ejer og passer skal blot blive enige om hvem der lader sig registrere. Hvis passeren indkøber foderet, er det mest logisk, at det er ham bliver registreret. Hvis ejeren indkøber og leverer foderet til passeren, er det mest oplagt at ejeren registreres.

Propionsyrebehandling af korn: Skal landmanden være registreret i Plantedirektoratet som bruger af et tilsætningsstof, hvis det er maskinstationen som foretager behandlingen?

Hvis maskinstationen indkøber syren, foretager behandlingen og tager resten af syren med igen, så er det maskinstationen, der skal være registreret i Plantedirektoratet.

Må man sælge et par sække indkøbt foder videre til naboen, der har tre tyrekalve?

Videresalg af indkøbt foder kræver, at man er registreret som foderstofvirksomhed. Det koster 2000 kr. om året og indførelse af kvalitetssikring baseret på HACCP-principperne.

Hvor skal man sende det udfyldte skema i "Vejledning om god produktionspraksis" hen?

Det skal man beholde. Hvis Plantedirektoratet kommer på kontrolbesøg vedrørende hygiejneforordningerne, vil de bede om at se det.

Skal man indberette til Plantedirektoratet, at man bruger forblanding, hvis det vitaminprodukt man bruger, er ordineret af dyrlægen?

Hvis midlet er et lægemiddel og er ordineret af dyrlægen (på recept), skal man ikke være registreret i Plantedirektoratet. Hvis dyrlægen blot udleverer eller anbefaler et vitaminprodukt, som er en forblanding, kræver det registrering i Plantedirektoratet.

Gælder reglerne om registrering i Plantedirektoratet også for produkter man har købt i 2005, men som man først når at bruge i 2006?

Ja. Uanset om de er korrekt mærket eller ej.

Kan man blive trukket i EU-støtte, hvis man ikke overholder de nye regler (krydsoverensstemmelse)?

Ordningen om krydsoverensstemmelse gælder i 2006 for indberetning af brug af produkter, der er mærket "Forblanding". Resten af kravene i Foderhygiejneforordningen skal selvfølgelig også overholdes, men de er ikke med i krydsoverensstemmelsen.

Hvorfor koster det 1.500 kr. om året at stå registreret som HACCP-landmand?

Registrering og kontrol i forbindelse med hygiejneforordningerne er gebyrfinansieret - det er bestemt politisk. Første gang man lader sig registrere i den kategori, koster det foruden de 1.500 kr. et éngangsbeløb på 500 kr.

Vedrørende flydende mineraler til drikkevand: Hvordan skal man dokumentere, at doseringen er rigtig, når det er firmaet der kommer og indstiller anlægget?

Firmaet skal aflevere en skriftlig rapport efter hvert besøg, som landmanden skal gemme. 

Svinebesætninger

Svineejendommen har 4 heste, som får forskellige forblandinger - for eksempel biotin. Kan hestene medføre krav om HACCP - eller kan forblandinger til heste give træk i støtten?

Anvendelse af forblandinger til heste kræver HACCP på de pågældende forblandinger og besætningen skal desuden være registreret som HACCP-besætning ved Plantedirektoratet.
Manglende registrering er indbefattet i reglerne om krydsoverensstemmelse.

En svineproducent iblander ekstra E-vitamin bl.a. i forbindelse med ny høst. Kan han fortsætte med det?

Ekstra E-vitamin tildeles bedst ved at bestille foderblanding eller mineralsk foder hermed. Der findes også E-vitaminprodukter, som er mærket som tilskudsfoder/mineralsk foder og således ikke kræver HACCP.

Kvæg- og fårebesætninger

Må man drysse urea på sin ensilagestak uden at lade sig registrere i Plantedirektoratet?

Nej. Urea er et tilsætningsstof, som her bruges til konservering. Det kræver registrering.

Må man give kalvene elektrolytopløsning uden at lade sig registrere i Plantedirektoratet?

Ja. Elektrolytter er diætetisk foder, og brugen kræver ikke registrering.

Er sliksten en forblanding?

Nej, det er en mineralsk foderblanding.

Må man bruge kobbersulfatbade uden registrering?

Fodbade har ikke noget med foder at gøre. Men kobbersulfat til fodbade er forbudt fra 1. sept. 2006.

Skal brug af vitaminer til injektion indberettes til Plantedirektoratet

Nej, det har ikke noget med foder at gøre.

Hvis ens får afgræsser en anden landmands frøgræsmarker, hvem har så ansvaret for at sprøjtefristen overholdes?

Det har ejeren af frøgræsmarkerne. Situationen kan sidestilles med at man køber korn af en anden landmand.

Skal forblandinger mærket "Diætetisk foder" ordineres af dyrlægen?

Nej.

Skal man indberette et JA, hvis man bruger ren propylenglykol?

Nej, fra maj 2006 rubriceres propylenglykol som fodermiddel.

Er der nogle syrningsprodukter til mælk, man kan bruge uden at indberette til Plantedirektoratet?

Ja. Hvis produktet udover syrerne indeholder mindst to fodermidler, kan det bruges uden indberetning. Fodermidlerne kan være f.eks. natriumklorid og plantefibre.

Må man bruge urea uden at indberette et JA, hvis det er blandet med andre råvarer?

Hvis urea er blandet med mindst to fodermidler inden det leveres til landmanden, udløser det ikke et JA. Urea kan også indgå i en mineralsk foderblanding (min. 40 % aske) uden at udløse et JA.

Præciseringer af "Vejledning i god produktionspraksis - en branchekode"

Side 6: På bedriften skal du opbevare salmonelladelresultater og -månedsopgørelse fra slagteri.

Mælkeproducenter skal gemme hændelseslisterne med salmonellaresultater baseret på tankmælksprøver.

Proces nr. 9.0 i skemaet: Nyt personale skal gennemgå medicinhåndteringskursus.

Bekendtgørelsen om medicinhåndteringskurset forventes at træde i kraft i foråret 2006. Kravet omfatter ikke nuværende ejere og medarbejdere, kun nye medarbejdere.

Proces 2.2 side 15: Hunde- og kattefoder må ikke opbevares på foderlageret.

Reglen er lempet. Uåbnet emballeret hunde- og kattefoder må nu opbevares på foderlageret.

Sidst bekræftet: 28-07-2016 Oprettet: 08-12-2005 Revideret: 28-08-2006

Forfatter

Kvæg
Afdelingschef

Trine Barrett

HusdyrInnovation


Chefforsker

Else Vils

Ernæring & Sundhed


Af samme forfatter

OBS! Datoer udskudt. Bedre bundlinje for slagtekalve- og mælkeproducenter: Deltag i gratis infomøde
Der er brug for handling, hvis kalveproduktionen skal forbedres. Hvis alle i værdikæden arbejder sammen, er der penge at he...
09.03.20
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, august 2014
20.10.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, juli 2014
20.09.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, maj 2014
20.07.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, februar 2014
20.04.14