Oprettet: 19-04-2019

Kom godt fra start med afgræsningen

Succesfuld afgræsning kan øge indtjeningen med 500-1.000 kr. pr årsko. Brug derfor værktøjerne på landbrugsinfo til planlægning og styring.

Afgræsningssæsonen står for døren, og hvis du ikke allerede har lagt en plan, er der hjælp at hente på landbrugsinfo.dk. En god planlægning og opfølgning gennem sæsonen er nemlig nøglen til at opnå en høj græsoptagelse OG bedste udnyttelse af græsmarken. Det er nogle af erfaringerne fra afgræsningsskolerne, som blev afholdt i 2014 og 2018. Her var erfaringen også, at succesfuld afgræsning kan øge indtjeningen 500-1.000 kr. pr årsko – også i højtydende besætninger.

Læs mere om værktøjerne til styring af afgræsning her "Værktøjer til styring af afgræsning." Her finder du bl.a.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 8, 2019

Sidst bekræftet: 19-04-2019 Oprettet: 19-04-2019 Revideret: 19-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20
Etablering af roer til foder og bioenergi
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på...
25.03.20

Læs også