Feedback Form

Giftige planter - 10

Oprettet: 08-05-2002

Giftige planter - Ager-Ranunkel

Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Ager-Ranunkel.    

Familie: Ranunkelfamilien (Ranunculaceae), Crowfoot
Slægt: Ranunkel (Ranunculus), "Smørblomst", Buttercup
Art:

Ager-Ranunkel (R. arvensis)

Udseende
Ager-Ranunkel er en spinkel, opret 20 - 40 cm høj plante med smalle, hånddelte blade, der er trukket ud i tre smalle flige. De små lysegule blomster sidder på tynde, hårede stil­ke. Ager-Ranunkel blomstrer i maj. Ager-Ranunkel har store kredsstillede frugter med lange torne på den flade side.

Voksesteder
Ager-Ranunkel vokser på kalkholdig jord. Planten er sjælden i Danmark.

Forvekslingsmuligheder
Ager-Ranunkel kan forveksles med andre arter i Ranunkel-slægten f.eks. Nyrebladet Ranun­kel (R. auricomus), Langbladet Ranunkel (R. lingua), Nedbøjet Ranunkel (R. flammu­la), Knold-Ranunkel (R. bulbosus), Stivhåret Ranunkel (R. sardous), Tigger-Ranunkel (R. sceleratus), Lav Ranunkel (R. repens), Bidende Ranunkel (R. acris).

Ager-Ranunkel kan kendes fra andre Ranunkelarter på, at bladene er hånddelte, og frugterne er store og tornede.

Andre arter i Ranunkelfamilien har samme giftvirkning som Ager-Ranunkel. I Ranunkel-slægten er det Tigger-Ranunkel, Bidende-Ranunkel og Knold-Ranunkel. Af andre slæg­ter i Ranunkelfamilien, som har en giftvirkning er Anemone-slægten (Anemone), Ko­bjælde-slægten (Pulsatilla) og Kabbeleje-slægten (Caltha).

Giftvirkning
Ager-Ranunkel indeholder giftstoffet protoanemonin, som kan fremkalde forgiftninger hos alle husdyr

Dyr, der græsser på områder med Ager-Ranunkel, vil vrage planten, hvis der er andet foder. Derfor giver planten sjældent problemer ved afgræsning. Giftstoffet protoanemo­nin omdannes let til anemonin, som ikke er giftigt. Derfor giver Ager-Ranunkel ingen problemer i hø. Ensilage med et indhold af Ager-Ranunkel kan derimod være giftigt, da protoanemonin er stabilt ved pH 4,8 - 8. Det er derfor nødvendigt at vurdere indholdet af Ager-Ranunkel i ensilagen, inden den bruges.

Symptomer
Optagelse af Ager-Ranunkel giver savlen, betændelse og hævelser i munden samt ska­der på fordøjelseskanalen. Der kan være diarré og mørk eller blodig urin, usikker gang samt svækkelse af synet. Ved en meget stor optagelse af Ranunkel kan der opstå kram­per, koma og kredsløbskollaps og eventuelt respirationslammelse.

Behandling
Undgå at fodre med Ranunkel, hvis der er symptomer på forgiftning. Er der skader på fordøjelseskanalen, kan der behandles med intravenøs tildeling af 150 - 250 ml 10% natriumthiosulphat 2 gange om dagen i 3 dage.


Kilde: Ebbe Thorsen, Giftige planter i kvægets foder, Bachelorprojekt 1996.

 

 

Sidst bekræftet: 20-03-2019 Oprettet: 08-05-2002 Revideret: 08-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Digital foderstyring betyder let opfølgning for kvægbrugeren
Med digital foderstyring har du mulighed for at følge op på fodringen dagligt.
16.11.18
Lad DMS og foderblanderen snakke sammen
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
01.12.17
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16