Giftige planter - 7

Oprettet: 08-05-2002

Giftige planter - Gifttyde

Beskrivelse, giftvirkning og behandling af gifttyde.    

 

Familie:

Skærmblomstfamilien (Umbelliferae), Parsley, Parsnip family

Slægt:

Gifttyde (Cicuta),

Art:

Gifttyde (C. virosa), Northern Water-hemlock

Udseende
Plantens stængel er glat, hul og blådugget. Planten er 50-120 cm høj. Bladene er to til tre gange fjersnitdelte med savtakkede, smalle, lancetformede afsnit. Blomsterne er hvide og sidder i kublede skærme med talrige stråler. Frugterne er små (2-3 mm) og kugleformede. Gifttyde blomstrer i juli-august.

Voksesteder
Gifttyde vokser langs søer og vandløb.

Forvekslingsmuligheder
Gifttyde kan forveksles med andre skærmblomstrede planter som f.eks. Skarntyde (Conium maculatum), Hundepersille (Aethusa cyanapium ) Almindelig-Bjørneklo (Heracleum sphondylium) og Hulsvøb (Shaerophyllum temulum).

Gifttyde kan kendes på, at blomsterne er i sammensatte skærme, at kronen er hvid, samt at frugterne er 2 mm lange, noget sammentrykt fra siden og kugleformet.

Giftvirkning
Gifttyde indeholder giftstofferne cicutoxin og cicutol. Giften giver typisk kramper og findes i alle dele af planten. Gifttyde er giftig for alle dyrearter.

Giftvirkningen af cicutoxin bevares ved konservering, og optræder således i f.eks. hø.

Symptomer
Ved indtagelse af Gifttyde vil symptomerne være savlen, kramper, slingerhed, bevidstløshed, åndedrætsbesvær, skuren tænder og akut død.

Behandling
Behandling mod forgiftning med Gifttyde bør sigte mod at fjerne giften, f.eks. at tømme maven. Derudover bør der behandles mod de aktuelle symptomer.

Links
Canadian Poisonous Plants Information System

 

 

Sidst bekræftet: 20-03-2019 Oprettet: 08-05-2002 Revideret: 08-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16