Feedback Form

Giftige planter - 9

Oprettet: 08-05-2002

Giftige planter - Knold-Ranunkel

Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Knold-Ranunkel.  

Familie:

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae), Crowfoot

Slægt:

Ranunkel (Ranunculus), "Smørblomst", Buttercup

Art:

Knold-Ranunkel (R. bulbosus), Bulbous Buttercup

Udseende
Knold-Ranunkel har en kraftig, langhåret, 15 - 20 cm høj stængel. Ved grunden sidder en løgformet knold. Bladene er hånddelte og fligede. De ret store gule blomster er lang­stilkede. Knold-Ranunkel blomstrer i maj - juni.

Voksesteder
Knold-Ranunkel vokser i sandede områder, områder uden for omdrift som f.eks. over­drev og diger.

Forvekslingsmuligheder
Knold-Ranunkel kan forveksles med andre arter i Ranunkel-slægten f.eks. Nyrebladet Ranunkel (R. auricomus), Langbladet Ranunkel (R. lingua), Nedbøjet Ranunkel (R. flammula), Ager-Ranunkel (R. arvensis ), Stivhåret Ranunkel (R. sardous), Tigger-Ra­nunkel (R. sceleratus), Lav Ranunkel (R. repens), Bidende Ranunkel (R. acris).

Knold-Ranunkel kan kendes fra andre Ranunkelarter på, at bladene er hånddelte, og stængler ved grunden er løgformet.

Andre arter i Ranunkelfamilien har samme giftvirkning som Knold-Ranunkel. I Ranun­kel-slægten er det Tigger-Ranunkel, Bidende-Ranunkel og Ager-Ranunkel. Af andre slægter i Ranunkelfamilien, som har en giftvirkning, er Anemone-slægten (Anemone), Kobjælde-slægten (Pulsatilla) og Kabbeleje-slægten (Caltha).

Giftvirkning
Knold-Ranunkel indeholder giftstoffet protoanemonin, som kan fremkalde forgiftninger hos alle husdyr.

Dyr, der græsser på områder med Knold-Ranunkel, vil vrage planten, hvis der er andet foder. Derfor vil det sjældent give problemer ved afgræsning. Giftstoffet protoanemonin omdannes let til anemonin, som ikke er giftigt. Derfor giver Knold-Ranunkel ingen pro­blemer i hø. Ensilage med et indhold af Knold-Ranunkel kan derimod være giftigt, da protoanemonin er stabilt ved pH 4,8 - 8. Det er derfor nødvendigt at vurdere indholdet af Knold-Ranunkel i ensilagen, inden den bruges.

Symptomer
Optagelse af Knold-Ranunkel giver savlen, betændelse og hævelser i munden samt skader på fordøjelseskanalen. Der kan være diarré og mørk eller blodig urin, usikker gang samt svækkelse af synet. Ved en meget stor optagelse af Ranunkel kan der opstå kramper, koma og kredsløbskollaps og eventuelt respirationslammelse.

Behandling
Undgå at fodre med Ranunkel, hvis der er symptomer på forgiftning. Er der skader på fordøjelseskanalen, kan der behandles med intravenøs tildeling af 150 - 250 ml 10% natriumthiosulphat 2 gange om dagen i 3 dage.

Links
Canadian Poisonous Plants Information System


Kilde: Ebbe Thorsen, Giftige planter i kvægets foder, Bachelorprojekt 1996.

 

 

 

Sidst bekræftet: 20-03-2019 Oprettet: 08-05-2002 Revideret: 08-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16
Urea i tankmælk er uanvendeligt til foderstyring
Ureatallet kan ikke anvendes som grundlag for foderstyring i malkekvægsbesætninger. Foderplanlægning og -kontrol er langt s...
15.07.16