Giftige planter - 8

Oprettet: 08-05-2002

Giftige planter - Tigger-Ranunkel

Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Tigger-Ranunkel.

Familie: Ranunkelfamilien (Ranunculaceae), Crowfoot
Slægt: Ranunkel (Ranunculus), "smørblomst", Buttercup
Art: Tigger-Ranunkel (R. scleratus), Celery-leaved Buttercup

Udseende
Tigger-Ranunkel er grenet, bleggrøn næsten glat 15 - 60 cm høj buskagtig plante med hul stængel, glinsende 3 - 5-delte blade, de øverste med linjeformede flige. Små bleggule blomster på furede stilke. Frugtsamlingen er aflang og består af talrige små nødder. Planten er enårig og blomstrer i juni - juli.

Voksesteder
Tigger-Ranunkel vokser ved søer, langs vandløb og på fugtige arealer.

Forvekslingsmuligheder
Tigger-Ranunkel kan forveksles med andre arter i Ranunkel slægten f.eks. Nyrebladet Ranunkel (R. auricomus), Langbladet Ranunkel (R. lingua), Nedbøjet Ranunkel (R. flammula), Ager-Ranunkel (R. arvensis ), Stivhåret Ranunkel (R. sardous), Knold-Ra­nunkel (R. bulbosus), Lav Ranunkel (R. repens), Bidende Ranunkel (R. acris).

Tigger-Ranunkel kan kendes fra andre Ranunkel arter på, at blomsterne er små, og frugtstanden er aflang.

Andre arter i Ranunkelfamilien har samme giftvirkning som Tigger-Ranunkel. I Ranun­kel-slægten er det Bidende-Ranunkel, Knold-Ranunkel og Ager-Ranunkel. Af andre slægter i Ranunkelfamilien, som har en giftvirkning er Anemone-slægten (Anemone), Kobjælde-slægten (Pulsatilla) og Kabbeleje-slægten (Caltha).

Giftvirkning
Tigger-Ranunkel og andre planter i Ranunkelfamilien indeholder giftstoffet protoanemo­nin, som kan fremkalde forgiftninger hos alle husdyr.

Dyrene vil vrage Tigger-Ranunkel under afgræsning, hvis der er andet foder. Planten kan give problemer ved afgræsning. Giftstoffet protoanemonin omdannes let til anemonin, som ikke er giftigt. Derfor vil hø med et stort indhold af Tigger-Ranun­kel ikke være giftig. Ensilage med Tiger-Ranunkel kan derimod være giftigt, da protoa­nemonin er stabilt ved pH 4,8 - 8. Det er derfor nødvendigt at vurdere indholdet af Tigger-Ranunkel i ensilagen inden den udfodres.

For kvæg er det undersøgt, at de kan æde 2,5 kg Tigger-Ranunkel, uden af det giver pro­blemer. Lave doser af Tigger-Ranunkel kan dog være et problem, da det kan ændre dyrets balance, så mælkeydelsen eller tilvæksten går ned.

Symptomer
Optagelse af Tigger-Ranunkel giver savlen, betændelse og hævelser i munden samt skader på fordøjelseskanalen. Der kan være diarré og mørk eller blodig urin, usikker gang samt svækkelse af synet. Ved en meget stor optagelse af Ranunkel kan der opstå kramper, koma og kredsløbskollaps og eventuelt respirationslammelse.

Behandling
Undgå at fodre med Ranunkel, hvis der er symptomer på forgiftning. Er der skader på fordøjelseskanalen, kan der behandles med intravenøs tildeling af 150 - 250 ml 10% natriumthiosulphat 2 gange om dagen i 3 dage.

Links
Canadian Poisonous Plants Information System
Indiana Plants Poisonous to Livestock and PetsKilde: Ebbe Thorsen, Giftige planter i kvægets foder. Bachelorprojekt 1996.

 

 

Sidst bekræftet: 20-03-2019 Oprettet: 08-05-2002 Revideret: 08-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16