GrovfoderNyt - 47

Oprettet: 05-05-2006

Landsforsøg med vækststimulatorer til majs

 
Fra flere sider sker der en intensiv markedsføring af vækststimulatorer til majs. I flere tilfælde henvises til Landsforsøgene, hvor midlerne AgriGro Grain-Set, Herbali, Stalosan G og Terralyt Plus har været afprøvet i majs. I forsøgene har midlerne ikke påvirket udbyttet af foderenheder signifikant. Der har været en tendens til, at midlerne på nær Stalosan G har givet et lidt højere indhold af stivelse og en lidt højere foderværdi. Her bringes en samlet oversigt over landsforsøg med vækststimulatorer til majs.

Der er udført landsforsøg med vækststimulatorer til majs i 1996-97, 2001-02 og i 2004-05. I forsøgene er produkterne hvert år nøje anvendt efter firmaernes anbefalinger. I 2004-05 er forsøgene efter aftale med repræsentanterne udført i førsteårsmajs. Flere detaljer om forsøgene kan hentes i Oversigt over Landsforsøgene samt i tabelbilaget på LandbrugsInfo.

Herbali afprøvet i 1996-97
Tabel 1 viser resultater fra Landsforsøgene 1996-97 med vækststimulatoren Herbali. I forhold til tabellen i Oversigt over Landsforsøgene 1997, side 270, er beregningen af nettoudbyttet opdateret med nye priser, oplyst af repræsentanten for 2006.

Tabel 1. Landsforsøg med vækststimulatorer 1996-97.(Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 1997, side 270).

Majs

Pct.
tørstof

Pct. af tørstof

Kg tørstof pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha

råpro-
tein

træstof

stivelse

hkg
tørstof

a.e.

netto a.e.1)

1996-1997. 8 forsøg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubehandlet

33,3

8,3

18,5

32,6

1,04

122,2

117,3

-

2 x 2 l Herbali2)

33,6

8,1

18,2

33,7

1,03

-0,5

0,3

-4,9

LSD

 

 

 

 

 

ns

ns

 

1) Der er regnet med 85 kr. pr. liter Herbali, 90 kr. pr. afgrødeenhed og 65 kr. pr. udsprøjtning.
2) 2 liter pr. ha er udsprøjtet, når majsen har været 10 cm høj, og 2 liter pr. ha er udsprøjtet, når majsen har været 30 cm høj.

Konklusion
Anvendelsen af Herbali til majs har ikke haft nogen betydende virkning på hverken udbytte eller foderværdi.

Terralyt Plus, AgriGro og Grain-Set afprøvet i 2001-02
Tabel 2 viser resultaterne fra Landsforsøgene i 2001-02 med vækststimulatorer til majs. I forhold til tabellen i Oversigt over Landsforsøgene 2002, side 314, er beregningen af nettoudbyttet opdateret med nye priser, oplyst af repræsentanterne for 2006.Tabel 2. Landsforsøg med vækststimulatorer 2001-02.(Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002, side 314).

Majs

Tørstof pct.

Pct. af tørstof

FK, NDF

FK org. stof

Kg tør-
stof pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha

rå-
pro-
tein

sti-
velse

NDF

stivelse hkg

a.e.

netto a.e.4)

2002. 5 forsøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubehandlet

34,6

7,4

31,9

36,2

64,9

76,5

1,14

47,7

131,4

-

0,4 kg Terralyt Plus1)

34,2

7,5

32,0

35,8

65,1

76,7

1,13

0,5

1,8

-3,3

1 x 2,5 l Agri-Gro2)
1 x 2,0 l Agri-Gro2)

34,9

7,7

33,6

34,4

65,1

77,2

1,11

3,5

5,1

0,2

0,5 l Grain-set3)

34,9

7,7

32,9

34,7

65,4

77,2

1,12

2,2

4,3

2,1

LSD

 

 

 

 

 

 

 

ns

ns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-2002. 8 forsøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubehandlet

34,1

7,6

31,8

-

-

76,5

1,18

45,9

121,7

-

0,4 kg Terralyt Plus1)

33,9

7,7

32,2

-

-

76,7

1,16

1,0

3,8

-1,3

1 x 2,5 l Agri-Gro2)
1 x 2,0 l Agri-Gro2)

34,3

7,8

33,1

-

-

77,2

1,16

2,7

5,2

0,3

0,5 l Grain-set3)

34,2

7,8

32,9

-

-

77,2

1,16

2,1

4,7

2,5

LSD

 

 

 

 

 

 

 

ns

ns

 

1) Udsprøjtet straks efter såning.
2) I 2001 blev 1. behandling udsprøjtet straks efter såning. 2. behandling blev udsprøjtet, da majsen var 40-50 cm høj. I 2002 blev 1. behandling nedharvet før såning. I 2001 blev tilsat 2,5 kg druesukker ved 1. behandling og 2,0 kg druesukker ved 2. behandling.
3) Udsprøjtet ved vækststadium 17. (7. løvblad udfoldet).
4) Der er regnet med priserne 998 kr. pr. kg Terralyt Plus, 70 kr. pr. liter Agri-gro, 270 kr. pr. liter Grain-set, 90 kr. pr. afgrødeenhed samt en omkostning til udsprøjtning på 65 kr. Der er regnet med udbringningsomkostninger svarende til
1 x Terralyt Plus, 2 x AgriGro og 1 x Grain-Set.

Konklusion
Anvendelsen af vækststimulatorer til majs har ikke påvirket udbyttet signifikant. Der er tendens til et lidt højere indhold af stivelse og en lidt højere foderværdi for anvendelse af vækststimulatorer.

AgriGro og Stalosan G afprøvet i 2004-05
Tabel 3 viser resultater fra Landsforsøgene i 2004-05 med vækststimulatorer til førsteårsmajs.

Tabel 3. Landsforsøg med vækststimulatorer 2004-05. (Kilde:
Oversigt over Landsforsøgene 2005, side 373.)

Majs

Pct.
tørstof

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK
org.
stof

Kg tørstof pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha

råpro-
tein

stivelse

NDF

hkg
tørstof

a.e.

netto a.e.3)

2004-2005. 4 forsøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubehandlet

27,9

8,3

23,6

46,9

62,1

73

1,25

119,7

95,6

-

15 kg Stalosan G 1)

27,3

8,4

23,4

47,3

62,2

73

1,25

-1,1

-0,9

-2,6

2 l AgriGro
2,5 l AgriGro 2)

27,9

8,3

24,2

46,3

62,2

73

1,24

-1,3

-0,1

-3,6

LSD

 

 

 

 

 

 

 

5,7

ns

 

1) Nedharvet før såning.
2) 2 liter og 2,5 liter pr. ha er udsprøjtet sammen med henholdsvis første og anden ukrudtssprøjtning.
3) Der er regnet med 10 kr. pr. kg Stalosan G, 70 kr. pr. liter AgriGro og 90 kr. pr. afgrødeenhed. Der er regnet med 65 kr. pr. ha til udsprøjtning. af Stalosan. Der er ikke regnet med udbringningsomkostninger til AgriGro, da dette middel er udbragt sammen med ukrudtssprøjtningen.

Konklusion
Anvendelse af Stalosan G og AgriGro har ikke givet rentable merudbytter.

Tabel 4.
Oversigt over afprøvede produkter.

Middel

Repræsentant

Bestanddele

AgriGro

http://www.agrigro.dk/

Mikro- og makronæringsstoffer, enzymer, aminosyrer og jordbakterier.

Grain-Set

http://www.bj-agro.dk/

Mikro- og makronæringsstoffer, gæreksstrakt og Yuccapalmesaft.

Herbali

http://www.bionagro.dk/  (link ikke længere tilgængeligt)

Flydende ekstrakt af havalger tilsat et specielt mix af andre planteekstrakter.

Stalosan G

http://www.stormollen.dk/index.php?topid=7  (link ikke længere tilgængeligt)

0,18 pct. kvælstof, 8,7 pct. fosfor, 12,3 pct. svovl og 0,017 pct. kobber.

Terralyt Plus

Handelsfirmaet Erwin Jensen, Rugmarken 18, Postboks 31, 6360 Tinglev

Mikro- og makronæringsstoffer.

Kommentar
I 2006 anlægges nye landsforsøg med vækststimulatorer til majs. Se forsøgsplanen.

Sidst bekræftet: 03-04-2018 Oprettet: 05-05-2006 Revideret: 05-05-2006

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20
Etablering af roer til foder og bioenergi
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på...
25.03.20