Feedback Form

  

Oprettet: 13-08-2019

Reglerne for ammoniakbehandling (ludning) af halm

Tilladelse til at ammoniakbehandle halm afhænger af antal nedbørsdage over en tre-ugers periode. Undtagelsen kan i år tidligst træde i kraft 20. august og senest 15. september, når DMI har optalt nedbørsdøgn.

I særligt våde høstår, er der mulighed for, at en undtagelse fra det generelle forbud mod at ammoniakbehandle halm, træder i kraft. Undtagelsen træder automatisk i kraft, når antallet af nedbørsdøgn er over 14 i en 3-ugers periode. Det er således ikke noget, den enkelte landmand selv hverken kan eller skal søge om.

Nedbøren opgøres i disse perioder
Den første 3-ugers periode er fra uge 31- 33. Det vil sige, at vi tidligst kan få undtagelsen i begyndelsen af uge 34, når DMI har opgjort antal nedbørsdøgn. I år er det tirsdag den 20. august. Næste 3 ugers periode er uge 32-34. Sidste 3-ugers periode er uge 35-37. Det betyder, at hvis vi ikke har fået dispensation inden 15. september, så får vi det ikke.

Opgørelser foretages på kommuneniveau
Et nedbørsdøgn er defineret som et døgn med mindst 0,1 mm nedbør. Som noget nyt, bliver opgørelserne nu lavet på kommuneniveau. Det er et stort fremskridt, da nedbørsmængder og -døgn, kan være meget forskellige inden for en region.

Restriktioner for placering af stakkene
Det er også nyt, at der nu er restriktioner på, hvor man må placere stakkene, idet ludning af halm ikke må foretages i eller nærmere end 300 m fra kategori 1- og 2- natur.

Følg situationen på Miljøstyrelsens hjemmeside
Miljøstyrelsens hjemmeside, kan du hele tiden se, hvordan situationen er for din kommune. Her findes den seneste opgørelse over antal nedbørsdøgn samt tidligere opgørelser. I opgørelsen fremgår også, om dispensationen er udløst.

Sidst bekræftet: 13-08-2019 Oprettet: 13-08-2019 Revideret: 13-08-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Ændringer i beregning af Kvægoplysninger til gødningsregnskabet
For besætninger med Jerseykrydsninger.
06.08.19
Jod til malkekøer
Mangel på jod til malkekøer er sjældent under danske forhold, mens forsyning med jod over køernes behov kan give et uønsket...
11.06.19
Fedt i køernes foder giver kun en beskeden reduktion af det samlede klimaaftryk
Effekten på mælkens klimaaftryk ved tilsætning af fedt til foderet er mindre end forventet, når man medregner bidrag fra pr...
08.04.19
Klimaaftryk fra mælke- og kødproduktionen ved forskellige produktionsscenarier
Værktøjet til beregning af klimaaftryk fra mælke- og kødproduktionen viser, at den samlede reduktion af klimagasser ved til...
08.04.19
Selen til kvæg – hvordan?
Selen til udegående dyr kan tildeles på flere måder. SEGES anbefaler mineralblanding.
11.01.19