Oprettet: 06-04-2018

Type 2 korrektion – måske en hjælp ved fosforloft

Hvis fosforloftet er et problem, kan en type 2 korrektion med egne tal i stedet for normtal måske hjælpe.


Effektiv fodring og lav P-tildeling er en forudsætning for type 2 korrektion.

Hvis der ikke er plads til den ønskede mængde startgødning til majsen, kan en type 2 korrektion måske være en hjælp. Hvis du har en meget effektiv fodring og samtidig en lav P-tildeling, er muligheden der. Mange vil dog opdage, at på trods af en høj P-effektivitet er en type 2 korrektion alligevel ikke løsningen for dem. Det skyldes normalt en høj mælkeydelse. Det er nemlig ikke obligatorisk at opskrive normtallene med mælkeydelsen (type 1 korrektion). Derfor bliver en type 2 korrektion mindre værd ved høj mælkeydelse.

Læs også: Loft på fosfor – hvad kan betale sig?

Krav til dokumentation

Dokumentationsperioden ligger forud for den vækstsæson, hvor korrektionen skal virke. Her i det første år er dokumentationsperioden kun en sammenhængende periode på seks måneder, i perioden 1. august 2016 til 15. februar 2018, og det er tilstrækkeligt med to foderkontroller. Efterfølgende skal der minimum fire foderkontroller til, dækkende en 12 måneders periode. Der er helt specielle regler for anvendelse af egne analyser for P, og det er vigtigt at lave en dateret udskrift for indhold af P i fodermidlerne i tilknytning til foderkontrollerne. Det er ikke tilstrækkeligt med foderkontroller på de malkende køer. Goldkøerne skal også med, og der skal ske en sammenvejning af de to grupper. Det sker automatisk, hvis du trækker en udskrift, der hedder ‘Type 2 korrektion af husdyrgødning’. Desværre er der problemer med at trække udskriften, hvis den ikke dækker en 12 måneders periode, men det arbejder vi hårdt på, om vi kan ændre i en periode.

Læs også: Placeret gylle kan erstatte fosfor til majs

For opdræt kan der være et problem i mange besætninger, da foderkontroller skal dække enten hele opvæksten fra fødsel til kælvning, eller fra de er seks måneder til kælvning. Det udelukker desværre de bedrifter, hvor foderkontrollerne ikke er afgrænset efter netop denne aldersinddeling. Det forsøger vi også at få en holdbar løsning på.

Læs også: Mindre fosfor med hestebønner i rationen

I KvægInfo nr. 2532 kan du få en fornemmelse af, om det er umagen værd, inden du kaster ressourcer efter en type 2 korrektion. Her er også beskrevet, hvilken dokumentation der skal til for at bruge type 2 korrektioner.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2018

Sidst bekræftet: 01-08-2019 Oprettet: 06-04-2018 Revideret: 06-04-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Ole Aaes

Af samme forfatter

Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19