Oprettet: 03-05-2019
Revideret: 07-05-2020

Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst

Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laboratoriet, hvis du forud har bestilt et prøvekit.Friske græsprøver giver vigtig information. Men det er vigtigt, at prøven udtages rigtigt, så den repræsenterer det, der ligger i stakken bedst muligt.

Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat:

  • Sørg for at have det rigtige udstyr klar inden prøveudtagning.
  • Ved hver prøvetagning udtages 3-4 håndfulde lige efter, det er læsset af frakørselsvognen.
  • Stik hånden ind i dyngen og vær opmærksom på, at håndfulden ikke bliver så stor, at man taber mindre partikler.
  • Klem luften godt ud af posen og luk posen tæt. Opbevar prøverne i termokassen og gerne i skygge.
  • Én prøve er ikke nok. Udtag prøver løbende mens der snittes. Fastsæt evt. et interval mellem hver prøveudtagning, fx hver fjerde læs, en gang i timen eller lignende.

Inden prøverne sendes til analyse, udfyldes et registreringsark. I den forbindelse skal du afgøre, om prøverne skal analyseres som én prøve eller inddeles efter fx sort, mark (område) eller silo.

Se også filmen ‘Udtagning af majsprøver til analyse under høst’ på seges.tv (under fanen foder). Princippet er det samme for frisk græs.

Prøvekit og analyser kan bestilles ved:

Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby - kmp@seges.dk eller
Eurofins - agro@eurofins.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Peter Hvid Laursen, phl@seges.dk, 8740 5195.

 

Læs også:

Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2019

Sidst bekræftet: 07-05-2020 Oprettet: 03-05-2019 Revideret: 07-05-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden
Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvalite...
12.05.20
Nu kan DMS beregne dit lagertab
Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i ...
17.04.20
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet
Mælkeproducent Kristian Thomsen har stor fokus på fremstillingsprisen på grovfoder. Strategien blev kickstartet i gårdrådet...
03.04.20
Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Sådan kan du opdele omkostninger i majs og græs
Græs er ofte væsentligt dyrere at dyrke end majs. Så er det rimeligt, at din grovfoderpris er et gennemsnit af de to? Jo me...
20.03.20

Læs også