Feedback Form

Kvæginfo - 2579

Oprettet: 20-08-2019

Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2019 i en lang række kommuner

Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i de fleste kommuner. Kun Læsø og 9 kommuner i omegnen af København har ikke tilladelse.

Den megen regn de sidste tre uger har nu udløst tilladelse til at ammoniakbehandle halm i de fleste kommuner. Kun Læsø, Brøndby, Dragør, Greve, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Tårnby og Vallensbæk kommuner har ikke opnået over 14 regnvejrsdage de seneste tre uger. Man kan selv følge med i, om der er tilladelse i ens kommune på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Antal regnvejrsdage er afgørende

Tilladelse til ammoniakbehandling gives ud fra en fastlagt model med antal regnvejrsdage, opgjort af DMI. Opgørelserne er som noget nyt sket på kommuneniveau. Tilladelsen udløses, hvis antallet af regnvejrsdage er over 14 i en treugers periode begyndende ved uge 31. Perioden, hvori regnvejrsdage opgøres, går til og med uge 37.

Kun hvis nødvendigt

Forbuddet mod ammoniakbehandling af halm, skyldes kravet om reduktion af ammoniakemissionen. Der er imidlertid mulighed for tilladelse, hvis vejret er meget vådt, netop for at kunne redde store værdier i halm, og for at kunne undgå anvendelse af sundhedsskadeligt halm, hvor mug og svampe har haft frit spil. Den mulighed for fravigelse fra det gennerelle forbud, skal der selvfølgelig værnes om, ved kun at anvende ammoniak, hvis det er nødvendigt.

Se her hvordan halm konserveres med ammoniak, hvis det er nødvendigt 

Reglerne for undtagelse fra forbuddet, som de er formuleret i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

§ 19. Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der må anvendes ammoniak til ludning af halm i kommuner der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har haft mere end 14 nedbørsdøgn, hvor døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den pågældende kommune ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Miljøstyrelsen annoncerer på styrelsens hjemmeside www.mst.dk, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Ludning af halm med ammoniak må ikke foretages i eller nærmere end 300 m fra kategori 1- og 2-natur.

 

Sidst bekræftet: 20-08-2019 Oprettet: 20-08-2019 Revideret: 20-08-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19
Styret vækst påvirker ikke kødkvægskviers reproduktion
Fødselstidspunkt, fravænningsalder og fodringsstrategi påvirker ikke kviers mulighed for at blive drægtige ved 14 mdr.
20.08.19
Reglerne for ammoniakbehandling (ludning) af halm
Tilladelse til at ammoniakbehandle halm afhænger af antal nedbørsdage over en tre-ugers periode. Undtagelsen kan i år tidli...
13.08.19
Ændringer i beregning af Kvægoplysninger til gødningsregnskabet
For besætninger med Jerseykrydsninger.
06.08.19