Oprettet: 29-09-2009
Revideret: 26-03-2019

Bliv medlem af besøgsordningen under Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.

Som AKTIVT medlem af besøgsordningen får du:

  • En aktiv indflydelse på udviklingen og orientering om det nyeste gennem “sparring og spanking”.
  • Ret til at få et bedriftsbesøg i fire ud af fem år.
  • På disse bedriftsbesøg på 1½-2 timers varighed (førstegangsbesøg er af lidt længere varighed) giver konsulenten en kri­tisk/konstruk­tiv vurdering af hele bedriften med vægt på grovfoderproduktion og -konservering. Der gives også fagligt indspil til drift, sædskifte, sortsvalg og behandling, der kan bruges til videre bearbejdning og faglig sparring med den øvrige rådgivning.
  • Mulighed for at deltage i en grovfoderekskursion/græsmarksudflugt i løbet at året til nedsat pris.
  • Årligt tilsendt Oversigt over Landsforsøgene.
  • Omkring nytår tilsendt en miniberetning om sortsvalg og nye tiltag med hensyn til dyrkning og opbevaring af grovfoder i den kommende sæson.
  • Telefonservice året rundt af de tilknyttede konsulenter.


Som PASSIVT medlem får du:

  • Mulighed for at du og dine medarbejdere kan deltage i en grovfoderekskursion/græsmarksudflugt i løbet af året til nedsat pris.
  • Årligt tilsendt Oversigt over Landsforsøgene.
  • Omkring nytår tilsendt en miniberetning om sortsvalg og nye tiltag med hensyn til dyrkning og opbevaring af grovfoder i den kommende sæson.


Priser for medlemskab af Besøgsordningen 
Prisen (ekskl. moms) for at være medlem afhænger af antal kreaturer i besætningen:

Grundkontingent (passivt medlem)           475 kr.
Aktivt medlem med færre end 100 køer    2.450 kr.
Aktivt medlem med 101 - 200 køer   3.125 kr.
Aktivt medlem med over 200 køer 3.725 kr.

 

Tilmelding:

Send en mail til Torben Spanggaard Frandsen: tsf@seges.dk eller hent tilmeldingsformular

Specialudvalget
Specialudvalget er et specialudvalg under Landbrug & Fødevarer, PlanteInnovation og Husdyrinnovation. Det er en direkte videreførelse af Græsmarkssektionen - “Verdens største og ældste Erfagruppe”. Læs mere om specialudvalget.
Specialudvalget er et bredt tværfagligt udvalg, som har mulighed for at forelægge medlemmernes faglige idéer for PlanteInnovation og Husdyrinnovation.

Sidst bekræftet: 01-04-2019 Oprettet: 29-09-2009 Revideret: 26-03-2019

 Grovfoderekskursion 2019


Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Sådan håndterer du langhårede græsmarker
Selv om du ikke fik taget sidste slæt i 2019, er der ingen grund til at afpudse slætmarken, hvis det milde vintervejr forts...
07.02.20
Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20
Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion...
17.01.20
Græsinfo gør det nemt at finde topsorterne til din græsblanding
Regnearket græsinfo er blevet opdateret med de nyeste forsøgsresultater. Med regnearket får du overblikket over afprøvede s...
23.12.19
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19

Læs også