Oprettet: 29-09-2009
Revideret: 18-03-2020

Bliv medlem af besøgsordningen under Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.

Som AKTIVT medlem af besøgsordningen får du:

  • En aktiv indflydelse på udviklingen og orientering om det nyeste gennem “sparring og spanking”.
  • Ret til at få et bedriftsbesøg i fire ud af fem år.
  • På disse bedriftsbesøg på 1½-2 timers varighed (førstegangsbesøg er af lidt længere varighed) giver konsulenten en kri­tisk/konstruk­tiv vurdering af hele bedriften med vægt på grovfoderproduktion og -konservering. Der gives også fagligt indspil til drift, sædskifte, sortsvalg og behandling, der kan bruges til videre bearbejdning og faglig sparring med den øvrige rådgivning.
  • Mulighed for at deltage i en grovfoderekskursion/græsmarksudflugt i løbet at året til nedsat pris.
  • Årligt tilsendt Oversigt over Landsforsøgene.
  • Omkring nytår tilsendt en miniberetning om sortsvalg og nye tiltag med hensyn til dyrkning og opbevaring af grovfoder i den kommende sæson.
  • Telefonservice året rundt af de tilknyttede konsulenter.


Som PASSIVT medlem får du:

  • Mulighed for at du og dine medarbejdere kan deltage i en grovfoderekskursion/græsmarksudflugt i løbet af året til nedsat pris.
  • Årligt tilsendt Oversigt over Landsforsøgene.
  • Omkring nytår tilsendt en miniberetning om sortsvalg og nye tiltag med hensyn til dyrkning og opbevaring af grovfoder i den kommende sæson.


Priser for medlemskab af Besøgsordningen 
Prisen (ekskl. moms) for at være medlem afhænger af antal kreaturer i besætningen:

Grundkontingent (passivt medlem)           500 kr.
Aktivt medlem med færre end 100 køer    2.475 kr.
Aktivt medlem med 101 - 200 køer   3.150 kr.
Aktivt medlem med over 200 køer 3.750 kr.

 

Tilmelding:

Send en mail til Torben Spanggaard Frandsen: tsf@seges.dk eller hent tilmeldingsformular

Specialudvalget
Specialudvalget er et specialudvalg under Landbrug & Fødevarer, PlanteInnovation og Husdyrinnovation. Det er en direkte videreførelse af Græsmarkssektionen - “Verdens største og ældste Erfagruppe”. Læs mere om specialudvalget.
Specialudvalget er et bredt tværfagligt udvalg, som har mulighed for at forelægge medlemmernes faglige idéer for PlanteInnovation og Husdyrinnovation.

Sidst bekræftet: 18-03-2020 Oprettet: 29-09-2009 Revideret: 18-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20

Læs også