Feedback Form

  

Oprettet: 29-09-2009
Revideret: 26-03-2019

Bliv medlem af besøgsordningen under Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.

Som AKTIVT medlem af besøgsordningen får du:

  • En aktiv indflydelse på udviklingen og orientering om det nyeste gennem “sparring og spanking”.
  • Ret til at få et bedriftsbesøg i fire ud af fem år.
  • På disse bedriftsbesøg på 1½-2 timers varighed (førstegangsbesøg er af lidt længere varighed) giver konsulenten en kri­tisk/konstruk­tiv vurdering af hele bedriften med vægt på grovfoderproduktion og -konservering. Der gives også fagligt indspil til drift, sædskifte, sortsvalg og behandling, der kan bruges til videre bearbejdning og faglig sparring med den øvrige rådgivning.
  • Mulighed for at deltage i en grovfoderekskursion/græsmarksudflugt i løbet at året til nedsat pris.
  • Årligt tilsendt Oversigt over Landsforsøgene.
  • Omkring nytår tilsendt en miniberetning om sortsvalg og nye tiltag med hensyn til dyrkning og opbevaring af grovfoder i den kommende sæson.
  • Telefonservice året rundt af de tilknyttede konsulenter.


Som PASSIVT medlem får du:

  • Mulighed for at du og dine medarbejdere kan deltage i en grovfoderekskursion/græsmarksudflugt i løbet af året til nedsat pris.
  • Årligt tilsendt Oversigt over Landsforsøgene.
  • Omkring nytår tilsendt en miniberetning om sortsvalg og nye tiltag med hensyn til dyrkning og opbevaring af grovfoder i den kommende sæson.


Priser for medlemskab af Besøgsordningen 
Prisen (ekskl. moms) for at være medlem afhænger af antal kreaturer i besætningen:

Grundkontingent (passivt medlem)           475 kr.
Aktivt medlem med færre end 100 køer    2.450 kr.
Aktivt medlem med 101 - 200 køer   3.125 kr.
Aktivt medlem med over 200 køer 3.725 kr.

 

Tilmelding:

Send en mail til Torben Spanggaard Frandsen: tsf@seges.dk eller hent tilmeldingsformular

Specialudvalget
Specialudvalget er et specialudvalg under Landbrug & Fødevarer, PlanteInnovation og Husdyrinnovation. Det er en direkte videreførelse af Græsmarkssektionen - “Verdens største og ældste Erfagruppe”. Læs mere om specialudvalget.
Specialudvalget er et bredt tværfagligt udvalg, som har mulighed for at forelægge medlemmernes faglige idéer for PlanteInnovation og Husdyrinnovation.

Sidst bekræftet: 01-04-2019 Oprettet: 29-09-2009 Revideret: 26-03-2019

 Grovfoderekskursion 2019


Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19
Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe o...
02.09.19
Høst af kernemajs
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere h...
02.09.19
Høsttidspunkt for majs til helsæd
Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som b...
02.09.19
Høst og ensilering af kolbemajs
Kolbemajs høstes med 55 pct. tørstof. Marker med en god og ensartet kolbeudvikling er bedst egnet til kolbemajs. Sørg for k...
30.08.19

Læs også