Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-02-2020

  

Oprettet: 22-02-2019

Sådan laver du bedre kompakt fuldfoder

Det er ikke ’bare lige’ at lave en god kompakt fuldfoderblanding. Få konkrete tips til at opnå en blanding, der ikke kan sorteres.


Noget græsensilage skal have en ordentlig omgang, og kræver en tur i blanderen før støbmixet laves.

Alt efter, hvor kraftig behandling græsensilagen har behov for, for at blive en integreret del af foderblandingen, og hvor mange forskellige blandinger man laver, anbefales tre forskellige fremgangsmåder, når den kompakte fuldfoderblanding skal laves:

Variant A – ingen særlige behov:

Variant der anvendes, hvis der ikke er behov for kraftig behandling af græskomponenten. Tørvarer og vand blandes, henstår 1-12 timer (støb-mix), græsensilage indvejes, og der blandes 15 – 20 min (mellem-mix), majsensilage indvejes, og der blandes 15 – 20 min. (slut-mix).

Variant B – kraftig behandling af græs:

Variant der anvendes, hvis der er behov for kraftig behandling af græskomponenten. Blanderen startes, græsensilage indvejes i tom blander. Herefter indvejes øvrige tørre komponenter, mens blanderen kører. Det vurderes, hvor meget blandetid der er behov for, ofte samlet læssetid og blandetid 20-30 min. Herefter indvejes vand, mens blanderen fortsat kører. Dette mellem-mix står nu i støb i 1-12 timer. Ved genstart af blanderen skal man være opmærksom på belastningen under start – start i lavt gear. Majs indvejes med blanderen kørende, og der slutblandes i 15-20 min.

Variant C – støbmix til flere blandinger:

Hvis der forberedes støb-mix til flere blandinger, eller man ikke kan starte blanderen med mellem-mix, kan støb-mix blandes først og læsses af. Herefter kan man starte blandingen op ved at læsse græsensilage i tom blander som i metode B. Det vil ofte være en fordel at lade støb-mix ligge i 1-12 timer før man begynder at indveje græskomponenten. Ved metode C skal der gives ekstra blandetid med græs før indvejning af støb-mix, for at opnå samme effekt på græskomponenten som i variant B.

Forskel på fuldfoderblandere

Det er ikke det samme, man skal være opmærksom på ved alle typer af fuldfoderblandere. Her kan du se, hvad du skal være opmærksom ved forskellige typer

Blandertype: Vertikal

Effekt: Høj (dieselmotor)

Særlig opmærksomhed:

Vær opmærksom på, om blanderen opretholder flowet i slutmix. Generelt blandes med større effekt, jo mere blanderen fyldes.

Foranstaltninger:
Eftermontering af sneglesko/ snegleskær er nødvendigt på mange vertikalblandere for at blande kompakte rationer.

Blandertype: Vertikal

Effekt: Lav effekt (elmotor)

Særlig opmærksomhed:
Lave snegleomdrejninger betyder, at blanderen har endnu vanskeligere ved at opretholde et tilstrækkeligt flow, og blanderens ’bid’ er ofte meget begrænset.

Foranstaltninger:
Eftermontering af sneglesko/ snegleskær er nødvendigt på mange
vertikalblandere for at blande kompakte rationer.

Brug meget længere slutblandetid.

Blandertype: Horisontal (inkl. Cormall)

Effekt: Alle

Særlig opmærksomhed:
Et klassisk støb-mix, variant A af kompakt fuldfoder, kan mange gange ikke fremstilles i en horisontalblander.

Vær opmærksom på, at horisontalblandere kræver længere slutblandetid end vertikalblandere.

Foranstaltninger:
Brug hele eller dele af græskomponenten som ingrediens i støb-mix.

Brug altid mindst 20 min. slutblandetid – gerne længere.

Eldrevne horisontalblandere kræver meget længere slutblandetid, start fx. ved 45 min.

Blandertype: Haspe og paddelblandere

Effekt: Alle

Særlig opmærksomhed:
Vær opmærksom på, at der ikke dannes klumper i foderet.
Ved anvendelse af støb-mix skal denne have en lav tørstofkoncentration og være tæt på flydende.

Blanderen taber blandeeffekt ved stigende fyldningsgrad.

Foranstaltninger:
Brug generelt variant B eller C af kompakt fuldfoder.
Fyld ikke blanderen mere end 75 pct.
Blandetid justeres efter knivbestykning og knivenes stand.


 

Læs også:

NIR på foderblanderen viser om fuldfoderet er blandet godt nok
Brug bedømmelsen af fuldfoder til at optimere din fuldfoderblanding

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2019

Sidst bekræftet: 22-02-2019 Oprettet: 22-02-2019 Revideret: 22-02-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19