Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for frisk majs – Bruker MPA FT-NIR

Prøver af fuldfoder neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af frisk majs ved FT-NIR.

Vari-abel Enhed Refe-rence Reference prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
Råprotein g/kg TS Eurofins - Dumas CEE22 142 30 95 2,9 3,89 93,4
Stivelse g/kg TS Eurofins – CEE71 110 0 472 15,3 5,84 97,1
NDF g/kg TS Eurofins - CEE 142 226 715 12,6 9,09 98,8
Aske g/kg TS Eurofins – DHC19 144 13 75 2,5 4,72 95,5
Sukker g/kg TS Eurofins – CEE72 108 16 271 6,1 7,81 98,4
EFOS % Eurofins – CE054 144 36 91 1,5 8,71 98,7

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen og et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

 

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19
Kontrollér forsuringen af goldkøerne efter ny høst
I takt med indfasning af bl.a. halm og majs fra 2019-høsten er der behov for opfølgning på CAB-værdien af goldrationer med ...
15.11.19
Hold produktionen oppe og omkostningerne nede med typemineraler
Den eneste sikre effekt ved dyre mineralløsninger synes at være ekstra omkostninger i forhold til typemineralblandinger.
07.11.19

Læs også