Oprettet: 27-11-2017

Validering af kalibrering for kraftfoder og råvaremix – Bruker MPA FT-NIR

Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af kraftfoder og råvaremix.

Prøver af kraftfoder eller råvaremix neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af kraftfoder og råvaremix.

Variabel Enhed Reference Reference- prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
EFOS % Eurofins – CE054 290 81,6 98,2 0,97 2,91 88,1
Råprotein g / kg TS Eurofins – Dumas CE022 326 85,0 539,0 7,9 10,7 99,1
Opløseligt råprotein g N / kg N Eurofins – CE029 294 102,2 480,2 36,0 1,75 67,4
Råfedt g / kg TS Eurofins – Syrehydrolyse CE031 312 21,8 153,2 5,0 4,97 95,9
Stivelse g / kg TS Eurofins – CE071 289 17,4 696,4 14,8 9,36 98,8
NDF g / kg TS Eurofins – CE077 293 73,9 420,5 16,3 3,52 91,9
Træstof g / kg TS Eurofins – CE075 295 23,5 173,6 7,6 3,79 93,0

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen. RPD er et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

 

 

 

Sidst bekræftet: 13-11-2018 Oprettet: 27-11-2017 Revideret: 27-11-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19

Læs også