Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for majsensilage og kolbemajs – Bruker MPA FT-NIR

Prøver af majsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af majsensilage og kolbemajs ved FT-NIR.

Variabel Enhed Reference Reference-prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
Råprotein g/kg TS Eurofins - Dumas CEE22 273 50 102 3,3 2,80 87,2
Stivelse g/kg TS Eurofins – CEE71 270 106 596 23,0 2,93 88,4
NDF g/kg TS Eurofins – CEE77 276 145 538 22,7 2,03 75,7
IVOS % Eurofins – DHI01 280 68 86 1,9 1,47 53,4
Aske g/kg TS Eurofins – DHC19 285 18 61 3,2 1,84 70,6
pH pH KFL 524 3,4 4,3 0,07 1,89 71,9
Træstof g/kg TS Eurofins – CEE76/CEE75 225 125 269 7,9 3,43 91,5
Mælkesyre g/kg TS KFL 340 0 131 5,5 3,15 89,9
EFOS % Eurofins – CE054 83 61 93 1,3 4,1 94,2

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen og et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19
Kontrollér forsuringen af goldkøerne efter ny høst
I takt med indfasning af bl.a. halm og majs fra 2019-høsten er der behov for opfølgning på CAB-værdien af goldrationer med ...
15.11.19

Læs også