Feedback Form

  

Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for majsensilage og kolbemajs – Bruker MPA FT-NIR

Prøver af majsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af majsensilage og kolbemajs ved FT-NIR.

Variabel Enhed Reference Reference-prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
Råprotein g/kg TS Eurofins - Dumas CEE22 273 50 102 3,3 2,80 87,2
Stivelse g/kg TS Eurofins – CEE71 270 106 596 23,0 2,93 88,4
NDF g/kg TS Eurofins – CEE77 276 145 538 22,7 2,03 75,7
IVOS % Eurofins – DHI01 280 68 86 1,9 1,47 53,4
Aske g/kg TS Eurofins – DHC19 285 18 61 3,2 1,84 70,6
pH pH KFL 524 3,4 4,3 0,07 1,89 71,9
Træstof g/kg TS Eurofins – CEE76/CEE75 225 125 269 7,9 3,43 91,5
Mælkesyre g/kg TS KFL 340 0 131 5,5 3,15 89,9
EFOS % Eurofins – CE054 83 61 93 1,3 4,1 94,2

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen og et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Kontrol af teststrimler til bestemmelse af urin-pH hos goldkøer
Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring a...
26.09.19
Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ...
03.07.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19

Læs også