Feedback Form

  

Oprettet: 27-11-2017

SEGES NIR kalibreringer

Ved SEGES udvikles kalibreringsmodeller til analyser baseret på FT-NIR til anvendelse inden for kvægbruget.

Kalibreringsmodeller er grundlaget for arbejdet med opbygning af systematisk overvågning af kemisk sammensætning og foderværdi af fodermidler, foderblandinger og kvæggødning.

Kalibreringerne er opbygget på basis af NIR scanning på et Bruker FT-NIR instrument (Bruker MPA, Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Tyskland). Alle prøver af grovfoder og gødning tørres i mindst 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation og formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093, FOSS A/S). Prøver af kraftfoder og råvarer fortørres ikke. Prøver af kraftfoder, råvaremix, sojaskrå og sojakage formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) inden scanning. Prøver af rapsskrå og rapskage formales på knivmølle (GM200, Retsch GmbH, Haan, Tyskland) inden scanning. Prøver af hestebønner fortørres ved 60°C inden formaling på 1 mm sold (Cyclotec 293, FOSS A/S; se Tabel 1).

Alle prøver scannes med dobbelt-pakning i 97 mm x 45 mm aluminiumskopper med kvartsglas. Kopperne stilles på prøverotor under scanning. Hver kop scannes 64 gange på rotoren i området fra 12.489 til 3.594 cm-1.

Alle modeller er optimeret, parameteriseret og valideret under anvendelse af OPUS Quant software (OPUS Version 7.5, Bruker).

Alle kalibreringsmodeller forventes at være fuldt kompatible med Bruker MPA og Bruker Tango instrumenter, men med små tilpasninger for brug med Bruker Tango.

Tabel 1. Oversigt over SEGES kalibreringsmodeller bygget på spektra opsamlet med Bruker MPA. Klik på kalibreringsmatrix for at se validering af de enkelte kalibreringsmodeller for hver matrix.

Kalibreringsmatrix Fortørring Formaling
Fuldfoder – kvæg 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Kraftfoder og råvaremix – kvæg Nej Cyclotec 1093
Rapskage og rapsskrå Nej Retsch GM200
Sojaskrå og sojakage Nej Cyclotec 1093
Kløvergræsensilage 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Majsensilage 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Frisk kløvergræs 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Frisk majs 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Gødning - kvæg 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Hestebønner 60°C i 40 timer Cyclotec 293

Ønskes adgang til kalibreringsmodellerne rettes henvendelse til Niels Bastian Kristensen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, nbk@seges.dk, +45 3051 3108.

Sidst bekræftet: 13-11-2018 Oprettet: 27-11-2017 Revideret: 27-11-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Kontrol af teststrimler til bestemmelse af urin-pH hos goldkøer
Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring a...
26.09.19
Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ...
03.07.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19

Læs også