Oprettet: 27-11-2017

SEGES NIR kalibreringer

Ved SEGES udvikles kalibreringsmodeller til analyser baseret på FT-NIR til anvendelse inden for kvægbruget.

Kalibreringsmodeller er grundlaget for arbejdet med opbygning af systematisk overvågning af kemisk sammensætning og foderværdi af fodermidler, foderblandinger og kvæggødning.

Kalibreringerne er opbygget på basis af NIR scanning på et Bruker FT-NIR instrument (Bruker MPA, Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Tyskland). Alle prøver af grovfoder og gødning tørres i mindst 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation og formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093, FOSS A/S). Prøver af kraftfoder og råvarer fortørres ikke. Prøver af kraftfoder, råvaremix, sojaskrå og sojakage formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) inden scanning. Prøver af rapsskrå og rapskage formales på knivmølle (GM200, Retsch GmbH, Haan, Tyskland) inden scanning. Prøver af hestebønner fortørres ved 60°C inden formaling på 1 mm sold (Cyclotec 293, FOSS A/S; se Tabel 1).

Alle prøver scannes med dobbelt-pakning i 97 mm x 45 mm aluminiumskopper med kvartsglas. Kopperne stilles på prøverotor under scanning. Hver kop scannes 64 gange på rotoren i området fra 12.489 til 3.594 cm-1.

Alle modeller er optimeret, parameteriseret og valideret under anvendelse af OPUS Quant software (OPUS Version 7.5, Bruker).

Alle kalibreringsmodeller forventes at være fuldt kompatible med Bruker MPA og Bruker Tango instrumenter, men med små tilpasninger for brug med Bruker Tango.

Tabel 1. Oversigt over SEGES kalibreringsmodeller bygget på spektra opsamlet med Bruker MPA. Klik på kalibreringsmatrix for at se validering af de enkelte kalibreringsmodeller for hver matrix.

Kalibreringsmatrix Fortørring Formaling
Fuldfoder – kvæg 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Kraftfoder og råvaremix – kvæg Nej Cyclotec 1093
Rapskage og rapsskrå Nej Retsch GM200
Sojaskrå og sojakage Nej Cyclotec 1093
Kløvergræsensilage 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Majsensilage 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Frisk kløvergræs 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Frisk majs 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Gødning - kvæg 60°C i 40 timer Cyclotec 1093
Hestebønner 60°C i 40 timer Cyclotec 293

Ønskes adgang til kalibreringsmodellerne rettes henvendelse til Niels Bastian Kristensen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, nbk@seges.dk, +45 3051 3108.

Sidst bekræftet: 13-11-2018 Oprettet: 27-11-2017 Revideret: 27-11-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19

Læs også