Oprettet: 24-02-2017

Type-2 korrektion: Få lavet foderkontroller nu

Bedrifter med lavt fosforindhold i gødningen kan med fordel bruge egne tal via en type 2-korrektion. Det kræver minimum fire foderkontroller.

Udledningen af fosfor og kvælstof er baseret på normtal. Bedrifter med et lavere indhold af fosfor i gødningen end gennemsnittet vil derfor med fordel kunne bruge egne tal via en såkaldt type 2 korrektion. Det vil typisk være bedrifter med en høj andel af majs i rationen eller bedrifter, der benytter soja eller hestebønner i tilskudsfoderet.

Landskonsulent Ole Aaes forklarer:
”Dokumentationen for en type 2-korrektion er minimum fire foderkontroller fordelt hen over året. Så de bedrifter, der gerne vil benytte denne mulighed, bør tage fat i deres fodringsrådgiver allerede nu, og få lagt en plan, eller selv sørge for at få lavet de fire foderkontroller efter foreskrifterne,” lyder opfordringen.

Læs også


Artiklen har været bragt i 
KvægNYT nr. 4, 2017.

Sidst bekræftet: 17-02-2020 Oprettet: 24-02-2017 Revideret: 24-02-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20