Oprettet: 08-04-2016

Natriumbenzoat er kun tilladt til ensilering

Natriumbenzoat må ikke bruges til fx konservering af fuldfoder. Det er forkert brug af et tilsætningsstof og kan give træk i støtten.

Vær opmærksom på, at natriumbenzoat kun er godkendt som ensileringsmiddel og ikke som konserveringsmiddel.

Det betyder for eksempel, at man ikke må bruge natriumbenzoat til konservering af fuldfoder. EU har nemlig defineret ensilering som en proces, der skal forløbe anaerobt, dvs. uden adgang til ilt. Fødevarestyrelsen skriver således i deres vejledning, at det ikke kan kaldes ensilering, hvis stofferne for eksempel hældes ud over kvægfoder på et foderbord.

På samme måde kan det ikke kaldes ensilering, hvis natriumbenzoat tilsættes til fuldfoder eller ensilage i åbne stakke. Brug af natriumbenzoat til konservering af fuld­foder eller ensilage i åbne stakke vil derfor være forkert brug af et tilsætningsstof. Og forkert brug af et tilsætningsstof er omfattet af bestemmelserne om krydsoverensstemmelse og kan give træk i EU-støtten.

Hvis der er behov for at konservere fuldfoder eller ensilage i åbne siloer, skal man derfor vælge andre midler, der er godkendt til konservering, som for eksempel propionsyre eller myresyre, men her skal man huske, at det kræver HACCP. Hvis man vil undgå kravet om HACCP, skal man købe et blandingsprodukt uden krav om HACCP, som flere firmaer udbyder.


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 07 – 2016

 

 

Sidst bekræftet: 23-03-2018 Oprettet: 08-04-2016 Revideret: 08-04-2016

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20
Majsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20