Oprettet: 12-06-2015

Tjek din leverandør af kvægfoder

Din foderleverandør skal være tilsluttet erhvervets aftaler om at undgå aflatoksin og animalsk fedt i foderet.

For at sikre bedst mulig fødevarekvalitet har kvæg­bruget og mejerierne i flere år haft en frivillig aftale med foderstofindustrien om helt at undgå aflatoksin i tankmælken, hvilket er et væsentligt skrappere krav, end loven foreskriver. Ligeledes har man en aftale om at undgå animalsk fedt i foderet. Der er ganske vist ingen ernærings- eller sundhedsmæssige problemer forbundet med at bruge animalsk fedt til kvæg. Den aftale er truffet, fordi kvægets optagelse og omsætning af fedtsyrerne kan give anledning til etiske overvejelser. I mejeriernes kvalitetsprogrammer er det derfor et krav, at producenternes foderleverandører er tilsluttet de frivillige aftaler. Du kan tjekke, om din foderleverandør er tilsluttet aftalerne på: www.landbrugsinfo.dk > kvæg > foder > tilskudsfoder.

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 12 – 2015

Sidst bekræftet: 27-05-2019 Oprettet: 12-06-2015 Revideret: 12-06-2015

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20
Majsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20