Feedback Form

  

Oprettet: 10-01-2019
Revideret: 11-01-2019

Selen til kvæg – hvordan?

Selen til udegående dyr kan tildeles på flere måder. SEGES anbefaler mineralblanding.

Selenniveauet i danskproduceret grovfoder er lavt i forhold til de anbefalinger, der gælder for kvæg. Derfor anbefales det at supplere forsyningen på en eller anden måde. Når det drejer sig om dyr, der fodres på stald, herunder også malkekøer på græs, anbefaler SEGES uden tvivl at tildele selen via mineralblandinger til dyrene. Det kan være enten i form af organisk selen, uorganisk selen eller begge.

Situationen er anderledes, når det drejer sig om udegående kvier og ammekvæg, der udelukkende lever af græs. Der er flere muligheder for at forsyne dyrene med selen. Selen kan tildeles græsset med handelsgødning eller ved udsprøjtning, der kan lægges selenbolus i dyrene, eller man kan tildele en almindelig mineralblanding med selen.

Problematisk at gødske eller sprøjte

Både selen i handelsgødning og selen udsprøjtet på marken hæver selenindholdet i græs dramatisk. Ulempen er, at det skal tilføres flere gange over hele græssæsonen for, at niveauet holdes oppe. Græssets optagelse, og dermed udnyttelsen af den tilførte selen til marken, er lav, og da selen er giftigt, kan det være problematisk på langt sigt. Et andet problem er, at græssende dyr heller ikke er tilstrækkeligt forsynet med kobber, og især i efterårsperioden er ammekvæg heller ikke tilstrækkeligt sikret med magnesium. Det anbefales normalt ikke at gødske efter august af hensyn til kvælstofudvaskningen. Det gør det vanskeligere at holde et højt selenniveau i græsset i efteråret, selv om det sandsynligvis er der, behovet er størst, især når det gælder kælvekvierne.

Anbefalingerne er derfor at sikre græssende dyr med fx 50 gram mineralblanding pr. dyr pr. dag af type U. Er det helt umuligt, og er der samtidig symptomer på, at selen er et problem, kan fx udbringning på marken tages i anvendelse.

Læs evt. mere på landbrugsinfo.dk i kvægInfo nr. 1660.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2019

Sidst bekræftet: 11-01-2019 Oprettet: 10-01-2019 Revideret: 11-01-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19
Styret vækst påvirker ikke kødkvægskviers reproduktion
Fødselstidspunkt, fravænningsalder og fodringsstrategi påvirker ikke kviers mulighed for at blive drægtige ved 14 mdr.
20.08.19
Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2019 i en lang række kommuner
Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i de fleste kommuner. Kun Læsø og 9 kommuner i om...
20.08.19
Reglerne for ammoniakbehandling (ludning) af halm
Tilladelse til at ammoniakbehandle halm afhænger af antal nedbørsdage over en tre-ugers periode. Undtagelsen kan i år tidli...
13.08.19