Oprettet: 05-10-2018

Sådan reducerer du dit kimtal – 5 gode råd

Der er fem områder i forhold til rengøring af malkeanlæg og køletanke, som kan kræve særlig opmærksomhed. Få dem her.

Hvis rengøringen ikke er optimal, er det umuligt at holde kimtallet lavt. Der opbygges belægninger i anlægget og i køletanken, som frigiver bakterier til mælken – og så er det højere kimtal en realitet.

Heldigvis kan man sikre en god rengøringsstandard ved at indarbejde fem simple rutiner:

1. Forskyl

Spring ikke det lunkne forskyl over. Forskyllet fjerner op til 90 pct. af løstsiddende mælkerester. Optimal temperatur til forskyllet er 35 – 38°C. Hvis vandet bliver for koldt, vil det ikke kunne fjerne fedtet, og bliver det for varmt, vil det brænde proteinerne fast på overfladen, så de bliver sværere at vaske af.

Det kan du gøre:

  • Tjek, at forskyllevandet er klart, når det har cirkuleret igennem. Hvis det stadig er lidt ”mælkethvidt”, er vandmængden ikke tilstrækkelig

2. Tiden

Rengøringstiden skal tilpasses, så alle belægninger fjernes. Anlæg er forskellige i størrelse og udformning, så tiden vil variere fra anlæg til anlæg. Den forventede rengøringstid bør angives fra udstyrsproducenten.

Det kan du gøre:

  • Følg med i tankvagten, om rengøringstiden er som forventet. Et stopur kan også måle rengøringstiden. Kig også altid efter, om malkeanlægget rent faktisk ser rent ud – også de hygiejnisk kritiske steder fx. samlinger, udløb, røreværk mv.

3. Temperaturen

80 pct. af mælkekvalitetsrådgivernes besøg om højt kimtal skyldes manglende varmt vand. Vandet skal være så varmt, at temperaturen i rengøringsprocessen er minimum 60°C i 5 minutter ved returløbet ved cirkulationsvask. Det betyder, at fremløbstemperaturen på rengøringsvæsken skal være min. 80°C. Derudover er det vigtigt, at rengøringen afsluttes, inden temperaturen kommer under 42°C. Ellers vil det skidt, der er opløst i rengøringsvæsken, aflejres på udstyrets overflader igen.

Det kan du gøre:

  • Følg med i tankvagten, eller brug et termometer til at kontrollere, at ovenstående overholdes
  • Tjek varmtvandsforsyningen, hvis kimtallet ligeså stille stiger.

4. Rengøringsmiddel og - koncentration

Vælg et rengøringsmiddel, der er velegnet til at fjerne mælkerester/belægninger af mælk og mælkesten. Der er mange mærker på markedet, og din udstyrsleverandør vil kunne vejlede dig. Tjek også, at alle dele af udstyret, dvs. samtlige pakninger, forskellige plastmaterialer og rustfrit stål, kan tåle rengøringsmidlet og koncentrationen – også ved den høje rengøringstemperatur.

Tjek derudover jævnligt, om der er rengøringsmiddel i dunken, og at der tilsættes den forventede mængde.

Det kan du gøre:

  • Sæt tuschmærker på dunken/tønden, der indikerer det forventede forbrug af rengøringsmiddel i løbet af 1 eller 2 uger. Tjek, at niveauet er faldet som forventet. Tjek også, at pumpeslangen ikke er tilstoppet.

5. Mekanisk behandling

Ved rengøring med en børste er det børsten og dine kræfter, der giver den mekaniske behandling. I lukket udstyr (rør, tanke mv.) er det væskeflowet mod anlæggets sider, der giver den mekaniske behandling.

Det er overordentligt vigtigt, at den mekaniske behandling er tilpasset anlægget. Ved både for høj og for lav mekanisk behandling vil rengøringseffekten forringes. En af forudsætningerne for effekt er, at rengøringsvandet kommer alle steder. Det betyder, at der fx ikke må være blinde vinkler, skyggesider eller tilstoppede huller i cip-dysen. Den mekaniske behandling kan være svær at eftervise – udover at du visuelt vurderer, at det bliver rent, og at du holder øje med kimtallet.

Det kan du gøre:

  • Malkeanlæg: Tjek jævnligt, at vaskeautomaten gennemfører alle vaskeprocedurerne. Tjek også forbruget af vand, rengørings– og desinfektionsmidler. Kontrollér løbende, at malkeanlægget holdes rent. 
     
  • Tanke: I tanke skal der være en god rindende væskefilm på tankens overflade. Vær derfor meget omhyggelig med projektering af mængden af det varme vand. Vælges en ny cip-dyse, er det vigtigt at rådgive sig med personer, der kan beregne den tilstrækkelige mængde til dysen.

Se også filmene:

Bedre mælkekvalitet – Hold kimtallet nede i besætningen med konventionel malkestald
Bedre mælkekvalitet – Hold kimtallet nede i robotbesætninger - LELY
Bedre mælkekvalitet – Hold kimtallet nede i robotbesætninger – De Laval

Sidst bekræftet: 23-09-2019 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20
Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og ti...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20