Oprettet: 20-09-2019

Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning

Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på graden af forsuring. Overforsuring kan medføre fald i foderoptagelse.

Forsuring af goldkøer i Close-UP-perioden (de sidste 21 dage inden kælvning) er et effektivt redskab til at forebygge mælkefeber. Men det bør ikke praktiseres, uden at man følger op på graden af forsuring. Hvis man udfodrer rationer, der forsurer for kraftigt, tyder erfaringer og tidligere undersøgelser nemlig på, at goldkøernes foderoptagelse falder.

Det anbefales at formulere Close-UP-rationer til at ligge på -80 til -100 meq./kg TS. CAB-værdien er dog ikke et helt eksakt mål for forsuringen, idet forskellige forsurende salte har forskellig virkningsgrad. Forsuring af goldkøer skal derfor altid følges op med tjek af urin-pH, og ved større foderskift bør der foretages en mineralanalyse af rationen for at sikre, at der ikke forsures for kraftigt.

Læs mere i artiklen Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne

Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 20-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19
Kontrollér forsuringen af goldkøerne efter ny høst
I takt med indfasning af bl.a. halm og majs fra 2019-høsten er der behov for opfølgning på CAB-værdien af goldrationer med ...
15.11.19
Hold produktionen oppe og omkostningerne nede med typemineraler
Den eneste sikre effekt ved dyre mineralløsninger synes at være ekstra omkostninger i forhold til typemineralblandinger.
07.11.19