Oprettet: 20-09-2019

Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning

Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på graden af forsuring. Overforsuring kan medføre fald i foderoptagelse.

Forsuring af goldkøer i Close-UP-perioden (de sidste 21 dage inden kælvning) er et effektivt redskab til at forebygge mælkefeber. Men det bør ikke praktiseres, uden at man følger op på graden af forsuring. Hvis man udfodrer rationer, der forsurer for kraftigt, tyder erfaringer og tidligere undersøgelser nemlig på, at goldkøernes foderoptagelse falder.

Det anbefales at formulere Close-UP-rationer til at ligge på -80 til -100 meq./kg TS. CAB-værdien er dog ikke et helt eksakt mål for forsuringen, idet forskellige forsurende salte har forskellig virkningsgrad. Forsuring af goldkøer skal derfor altid følges op med tjek af urin-pH, og ved større foderskift bør der foretages en mineralanalyse af rationen for at sikre, at der ikke forsures for kraftigt.

Læs mere i artiklen Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne

Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 20-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Brug aldrig koste med børster af metal i nærheden af dit kvægbrug
Foderet kan blive voldsomt forurenet med metaltråde, hvis der rengøres med børster af metal
01.05.20
Ensileringsmidler koster på mælkeproducentens bundlinje
Der sælges for mange ensileringsmidler baseret på utilstrækkelige forsøg. Hold fokus på godt håndværk og rettidighed ved en...
01.05.20
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
24.04.20
Test af kaliumsorbat, propionsyre og fodersalt til stabilisering af fuldfoder
Kaliumsorbat er effektivt til stabilisering af fuldfoder, og behandling med kaliumsorbat koster mindre end halvdelen af beh...
17.04.20
Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20