Oprettet: 28-11-2019
Revideret: 29-11-2019

Lav dynamiske enkeltbokse i kælvningsafdelingen

Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er samtidig pladsbesparende og en fordel i forhold til smittebeskyttelse.

De seneste år er der blevet bygget en del stalde, der tilsammen går under betegnelsen velfærdsstalde. Det omfatter både pladser til goldkøer, kælvningsbokse, nykælverhold, sygebokse, afdeling til separation og behandling samt pladser til køer i aflastning.

Der er et stort sammenfald i de faciliteter, som anvendes til opstaldning af kælvende og syge dyr. Det gør det vigtigt at være opmærksom på, at det, i forhold til smittebeskyttelse, er meget uhensigtsmæssigt at opstalde raske og syge dyr sammen – eller tæt på hinanden.

Kælvningsbokse bruges som sygebokse

Jævnfør lovgivningen skal der være mindst fire kælvningspladser pr. 100 køer. Heraf skal de to være enkeltkælvningsbokse.

Desværre viser erfaringen, at antallet af faste enkeltbokse i det antal, loven foreskriver, ofte giver bokse i overskud, som ikke benyttes til kælvninger, men som hurtigt bliver taget i brug til fx småkalve eller sygebokse. Det er virkelig uhensigtsmæssigt i forhold til smittebeskyttelse.

Koens naturlige adfærd omkring kælvning

Køerne bør som udgangspunkt kælve i enkeltbokse, men helt op til selve kælvningen foretrækker køerne at blive i flokken. I naturen vil en ko umiddelbart før fødslen søge væk fra flokken og kælve alene.

Efter kælvning ”sætter” den kalven og vender tilbage til flokken. De første dage efter fødslen vender koen tilbage til kalven, så den kan patte.
Efter nogle dage, når kalven kan følge med flokken, tager koen kalven med tilbage, og parret bliver sammen i flokken.

Lav kælvningsafdelingen til fællesboks

For at imødekomme dette sociale behov anbefaler vi at indrette kælvningsafdelingen med én stor fællesboks. Der flyttes køerne typisk hen, når de er 7-10 dage fra forventet kælvning.

I forbindelse med fællesboksen kan der indrettes et antal enkeltbokse med løse låger. På den måde kan der i en del af fællesboksen etableres
enkeltbokse. Derved undgår man overskydende enkeltbokse – og dermed også fristelsen til at
bruge disse til syge dyr.

Fælles kælvningsboks med mulighed for at etablere enkeltbokse løbende efter behov. Foto: SEGES

I bogen ‘Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger’ kan du læse mere om emnet. Du finder bogen her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2019

Sidst bekræftet: 29-11-2019 Oprettet: 28-11-2019 Revideret: 29-11-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Helge Kromann

Af samme forfatter

Det er forår – så hold ekstra øje med kimtallet
Forår er ofte lig med stigning i kimtallet. Hvis du ikke vil med på den vogn, så tjek bl.a. vaskeautomat, varmtvandsforsyni...
17.04.20
Viden om kim og kimtal
Hvad er kim, hvad fortæller kimtallet, hvilken indflydelse har det på mælken og hvordan nedbringes et forhøjet kimtal. Få s...
10.04.20
Fact sheet - Steps to achieving a successful milking
A successful milking requires proper preparation of the cow. Follow the steps below to achieve careful and fast milking.
27.02.20
Milking routines in dairy herds - best practice
Optimal milking routines are crucial for both good udder health and good milk quality. Read about how to achieve best pract...
18.12.19
Fact sheet - Best practice routines with milking cloths
In order to achieve successful milking and good udder health, the teats must be clean and dry before attaching the cluster....
20.11.19