Feedback Form

KvægInfo 

Oprettet: 17-12-2007
Revideret: 16-08-2019

Disse smitstoffer giver kalven diarré – kend dem og bekæmp dem

Basalt er der tre forskellige typer af smitstof på spil i de danske kalvestalde: bakterier, parasitter samt virus.


Smitstof, der kan give diarré

Tabellen viser hvilke smitstoffer, der er de hyppigste årsager til diarré hos danske kalve, og hvornår de hyppigst optræder.

E. Coli er hyppigste årsag til bakteriel diarré

E. Coli er, sammen med salmonella, den mest hyppige bakterielle årsag til diarré hos kalve og har primært betydning den første uge. Bakterien spredes med fæces fra dyr til dyr, men staldbunden kan også være forurenet.

Cryptosporider og coccidier er de parasitter, der oftest giver diarré hos småkalve

Cryptosporider er den mest almindelige parasit, som giver anledning til diarré hos kalve den første levemåned - hos ældre kalve er det primært coccidier der giver problemer.

Parasitter er relativt store og relativt modstandsdygtige i miljøet og kan derfor overleve længe i staldbunden og på forurenede redskaber og inventar.

Mekanisk rengøring og udtørring kan dog sænke smittepresset væsentligt.

Rota- og coronavirus er virus, der ofte giver diarré hos kalve

Rotavirus rammer primært kalve under 4 uger, mens coronavirus kan give anledning til diarré hos alle aldersgrupper. Rotavirus er meget modstandsdygtigt og kan overleve længe i staldbunden og smitter med fæces via forurenede redskaber og inventar, staldbund og direkte kontakt med inficerede kalve.

Coronavirus er mere sårbar, men kan også give anledning til respirationssvejslidelser, hvorfor dette virus også smitter gennem luften over kortere afstande.

Da meget store mængder af virus bliver udskilt af et smittet dyr og da den dosis, der skal til for at give sygdom ofte er lille, vil selv en enkelt smittet kalv kunne smitte mange andre kalve.

Opstaldningsforhold, hvor kalven kommer i kontakt med mange andre kalve, øger generelt risikoen for sygdom - dvs. enkeltopstaldning er bedre end opstaldning i grupper; større grupper er værre end små grupper og stabile grupper er bedre end dynamiske grupper. F.eks. vil 2 kalve opstaldet sammen have 2 smittemuligheder mens 4 opstaldende kalve vil have 12 smittemuligheder,

Figur 2: To kalve opstaldet sammen vil have to smittemuligheder, mens fire opstaldende kalve vil have 12 smittemuligheder (Figur venligst udlånt af Professor Hans Houe, LIFE, Københavns Universitet).

Se manualen: Sådan reduceres smittespredning hos kalve

Læs også: Coccidiose – den skjulte kalvesygdom der giver diarré i kalvestalden

 

 

Sidst bekræftet: 16-08-2019 Oprettet: 17-12-2007 Revideret: 16-08-2019

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Et, to og tre hjerter til okse-, kalvekød og mejeriprodukter
Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte okse- kalvekød og mejeriprodukter. Ordningen forventes at træde i kraft 1. j...
20.09.19
Kvægnyt nr. 17 - 2019
Her taler vi allesammen dansk; Vand giver liv til naturen og bedriften; m.m.
20.09.19
Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19