Feedback Form

  

Oprettet: 22-03-2019

Brixmåler afprøvet til blodprøver

Ny undersøgelse tyder på, at brixmåleren kan give et fingerpeg om kalvenes reelle optagelse af antistoffer.


Graf over sammenhængen mellem serum IgG og brixprocent. Større figur - klik på figuren

Optager kalven ikke antistoffer nok inden 24 timer efter fødslen, vil dens immunsystem som hovedregel ikke udvikles optimalt. Om den har optaget antistoffer nok, kan måles via en blodprøve, hvor man analyserer blodserum for indholdet af immunglobulin G (IgG). Men en sådan analyse kræver et laboratorium og tager typisk et døgns tid.

En helt ny dansk undersøgelse tyder dog på, at man med en brixmåler kan få et fingerpeg om blodets indhold af IgG. Det er Koen van Dijk fra Erhvervsakademi Aarhus, der har lavet undersøgelsen i praksis. Undersøgelsen er baseret på i alt 40 nyfødte kalve fordelt på to besætninger, og resultaterne er ikke helt entydige. Men de giver alligevel basis for at arbejde videre med metoden, mener chefkonsulent Mogens Vestergaard, SEGES.

”På trods af det lille datamateriale viser brixprocent-metoden lovende resultater. Vurderet på besætningsniveau kan brixprocenten i kalves serum give en solid indikation af, om kalvene i besætningen er godt eller dårligt immuniserede,” vurderer Mogens Vestergaard.

På figuren ses sammenhængen mellem brixprocent og IgG-koncentration ifølge undersøgelsen.

”Det gælder om at få flest mulige kalve over 10 g
IgG pr. liter serum, der karakteriserer ’den vel-immuniserede kalv’. Men hvis vi bruger en ’cut-off’ værdi på 7,7 brixprocent, får vi fejlklassificeret 6 ud af de 40 prøver (falsk positive og falsk negative). Brixmåling på serum kan derfor ikke kategorisere de enkelte kalve 100 pct. korrekt med hensyn til deres reelle immunstatus,” konkluderer Mogens Vestergaard – og uddyber:

”I stedet for at vurdere den enkelte kalvs immunstatus, er brixmåleren altså bedst egnet til at vurdere kalvens immunstatus på besætningsniveau. I en praksis-situation vil der være brug for at teste fx 10 kalve i alderen 1-6 dage i besætningen og samtidig vælge en højere ’cut-off’ værdi – på fx 8,4 brixprocent – for at indlægge en vis sikkerhedsmargen”, slutter Mogens Vestergaard.

Læs mere:

Landbrugsinfo.dk/merekvaegnyt i artikel ’Hvordan undersøges immunstatus hos kalve?’
Se mere om kalvemanagement på www.landbrugsinfo.dk/kalveliv 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2019

Sidst bekræftet: 22-03-2019 Oprettet: 22-03-2019 Revideret: 22-03-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Ukrainsk begejstring over erfagruppe
Fem sjællandske mælkeproducenter samler deres ukrainske medarbejdere i en erfagruppe, der giver dem både netværk, glæde og ...
29.11.19
Undgå kalvediarré med ren mælk, ren boks og ren kalvepasser
Diarré giver kalven et livsvarigt knæk. Derfor bør hygiejnen prioriteres tårnhøjt hos såvel tyre- som kviekalve.
15.11.19
Her kan udenlandske ansatte genopfriske klovbeskæring
Hvis dine udenlandske medarbejdere udfører klovbeskæring, kan de korrekte metoder genopfriskes i film med engelsk underteks...
15.11.19
Kvægnyt nr. 21 - 2019
Læs om: Vi har kæmpe succes med fasefodring af goldkøer; Uændret niveau for termoresistente kim – desværre; Pas på den snig...
15.11.19