Oprettet: 21-09-2018

Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve

Supplering med varmt vand i drikketrug reducerede behandlinger hos kalve til en tredjedel.


Et stort drikketrug med varmt vand får kalvene til at drikke mere, og det påvirker sundheden positivt. Foto: DLBR Slagtekalve.

Af Terese Jarltoft og Henrik Bonde, DLBR Slagtekalve

I dagligdagen tager vi det for givet, at kalvene får den mængde vand, de har behov for, men det er måske ikke altid korrekt.

I hvert fald viser en afprøvning i en slagtekalvebedrift, at 57 kalve, der ud over deres almindelige drikkekop fik tildelt 39 grader varmt vand i et stort drikketrug, var væsentligt mindre behandlingskrævende end en kontrolgruppe i samme besætning.

Faktisk fik kalvene fra kontrolgruppen tre gange så mange behandlinger som de kalve, der fik tildelt ekstra vand.

Afprøvningen er gennemført i en besætning med høj sundhed og meget lavt medicinforbrug, så det kan ikke afvises, at der vil kunne ses en endnu større effekt på sundhed og antal behandlinger i andre besætninger.

Pas på negativ væskebalance hos kalvene

Der kan være flere forklaringer på, at kalvene, der fik ekstra vand, var mindre behandlingskrævende.

Blandt andet kan nogle af kalvene have været i negativ væskebalance, fordi de ikke får drukket vand nok af drikkekoppen.

En positiv væskebalance er vigtig. Væsken i kroppen hjælper til at fjerne affaldsprodukter fra fordøjelse og stofskifte, hjælper til at transportere næringsstoffer og hormoner rundt i kroppen og hjælper til at regulere kalvenes kropstemperatur via fordampning af vand fra hud og luftveje.

Samtidig er væske en væsentlig komponent i fremstillingen af spyt.

Kalve kan lide lunkent vand

Generelt har småkalve brug for vand – ud over den væske, de får igennem mælken – for at trives godt.

I takt med at optagelsen af kraftfoder stiger, øges vandbehovet.

Vi ser ofte i praksis, at småkalve med adgang til drikkekop drikker betydelige mængder vand omkring og især efter fravænning, når de samtidig tilbydes vand i trug.

Samtidig er det kendt fra forskning, at vandoptagelsen stiger, når vandet er tempereret (16-18 grader) frem for iskoldt.

Mere vand påvirker ikke kalvenes tilvækst

Formålet med afprøvningen var at undersøge, om småkalve opnår forbedret trivsel og tilvækst, hvis de tilbydes 39 grader varmt vand fra trug som supplement til koldt vand fra drikkekop, fremfor kun at tilbydes koldt vand fra drikkekop.

Det viste sig dog, at kalvenes tilvækst fra indgang ved 30 dage til efter fravænning ved 90 dage ikke blev påvirket af, om de fik tildelt ekstra vand.

Om der er positive langtidseffekter af den forbedrede sundhed hos kalvene, der fik ekstra vand, vides endnu ikke, men det bliver undersøgt, når alle kalve er slagtet senere på året.

2 x 3 liter varmt vand pr kalv

Afprøvningen blev gennemført over to indsættelser af kalve.

Ved første indsættelse blev kalvene i forsøget tilbudt tre liter varmt vand pr kalv to gange dagligt fra indsættelse til to uger efter fravænning.

Ved anden indsættelse blev samme procedure fulgt, bortset fra at der blev tilsat 1 pct. druesukker i det varme vand for at forbedre drikkelysten.

Det blev vurderet, at tilsætning af druesukker var nødvendigt, fordi vi undervejs i første forsøgsrunde observerede stor variation mellem kalvenes optag af det varme vand.

Tilsætning af druesukker eller en egnet elektrolytblanding vil give et mere ensartet væskeoptag mellem kalve.

Resultater fra afprøvning med supplering af varmt vand til kalve i mælkefodringsperioden i en slagtekalvebesætning. Huld og sundhed er vurderet ved start (indsættelse) og ved slut (2 uger efter fravænning)

Forsøgs- hold Kalve, antal Vækst-indeks Huld,
start
Huld,
slut
Sund-hed,
start
Sund-hed,
slut
Behand-linger, antal/kalv Tilvækst g/dag
Vand 57 100,0 1,9 2,2 0,47 0,38 0,26 1.058
Kontrol 64 99,0 1,9 2,0 0,23 1,06 0,81 1.043

Læs mere om vand til kalve:

Vand til småkalve – så meget drikker de
Vandbehov og vandoptagelse hos slagtekalve og ungtyre

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2018.

Sidst bekræftet: 21-09-2018 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 21-09-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Slagtekalverådgiver

Terese Myhlendorph-Jarltoft

SAGRO

Af samme forfatter

Tyrekalve kan godt betale for deres tilvækst
Spædkalveprisen er lav i øjeblikket, og det kan få nogle mælkeproducenter til at slække på kvaliteten i pasningen af tyreka...
19.04.19
De bedste slagtekalveproducenter er i mål med 650 g daglig nettotilvækst
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i m...
14.06.18
Sådan giver du dine slagtekalve 650 g daglig nettotilvækst
Her får du nogle bud på tiltag inden for kalvesundhed, fodring af kalve og kalvemanagement, der kan øge tilvæksten i slagte...
14.06.18
Begræns forekomsten af klovbrandbylder
Fokus på klovsundhed betaler sig
13.06.18
Kan lavere belægningsgrad i kalvestalden betale sig
Det undersøges nu i praksis, om positive effekter på sundhed og tilvækst kan opveje en nedsat udnyttelse af stipladser i sl...
20.10.17

Læs også