Oprettet: 27-11-2014
Revideret: 25-03-2015

Drægtighedstest på mælkeprøver

RYK tilbyder drægtighedstest via ydelseskontrollens mælkeprøver. Du kan tilmelde dig i Dyreregistrering og automatisk få udpeget køer til test efter forskellige metoder.

Det er meget vigtigt, at du ved kontrolleringen er omhyggelig med at knytte det rigtige konummer til hver enkelt mælkeprøve, og at du så vidt muligt undgår overslæb af mælk fra en ko til den næste. Overslæb kan være en udfordring specielt ved robotmalkning.

Det har altid været vigtigt med korrekt sammenhæng mellem ko og mælkeprøve, men betydningen bliver stærkt stigende efterhånden som man udnytter mulighederne for PCR-test og drægtighedstest via mælkeprøver.

Nedenstående finder du udbyggede informationer om testen. Læs evt. også RYK's folder om drægtighedstest på mælkeprøver.

Her er den komplette liste over udpegningsmetoder til drægtighedstest

Metode A:
Udpegning af alle køer mere end 28 dage efter inseminering og igen 75 dage efter inseminering
Metode B: Udpegning af alle køer i selvvalgt interval, kun drægtighedstest én gang
Metode C: Udpegning af alle køer før forventet goldning
Metode D: Udpegning af alle køer med udsættermarkering

Manuel udpegning: Du udpeger selv køer til undersøgelse

Metoderne A - D kan frit kombineres.


Metode A:
Her udpeges køerne til drægtighedstest så hurtigt som muligt efter inseminering/løbning og igen lige efter 100 dages forventet drægtighed. Det giver dig først tidligt besked om drægtighed og senere igen sikkerhed for, at koen ikke har haft en tidlig fosterdød.


Metode B: Her har du mulighed for helt selv at styre, hvornår du ønsker dyrene testet.
  1: Du kan bestille test i et interval efter inseminering (tidligst 28 dage efter) 
  2: Du kan bestille test i et interval efter kælvning (tidligst 80 dage efter)
  3: Du kan bestille test i et interval efter positiv drægtighedserklæring (tidligst 100 dage efter inseminering)

Dyreregistrering sikrer, at du får indsat nødvendige kriterier efter dit eget valg. 

Vælger du test ud fra afstand til seneste kælvning, vil alle dyr i intervallet og uden forudgående oplysning om drægtighed blive testet.

Hvis du har indberettet løbestart-dato, vil koen efter det tidspunkt, du selv har fastlagt, blive testet ved hver kontrollering, indtil positiv drægtig.

Hvis du vælger test ud fra afstand til foregående kælvning, vil du også få testet dyr uden indberettet løbning. Du vil i så fald ikke kunne få oplyst forventet kælvedato, men kun om koen er drægtig eller ej.

Test efter positiv drægtighedserklæring hjælper til at finde køer med tidlig fosterdød/abort.

Bemærk, at der er en risiko for, at køer med tidlig fosterdød bliver testet positivt drægtige i nogle dage efter, at en manuel undersøgelse kunne have opdaget, at koen havde mistet drægtigheden. Læs mere på dette link. Metode C:
Med denne metode kan du undgå at foretage goldning af køer, der ikke er drægtige. Måske kan en ikke drægtig ko med god mælkeydelse fortsat malkes i en længere periode med godt resultat.


Metode D:
 Denne metode er først og fremmest en hjælp til at undgå problemer med slagtning af køer, som var drægtige uden at du vidste det. Højdrægtige dyr må som bekendt ikke slagtes. Nu har du muligheden for konsekvent at få testet, om dyrene er drægtige, således at du kan disponere salg eller slagtning af dyrene på baggrund af den oplysning.


Manuel udpegning:
Du kan selv udpege enkeltdyr til test via Dyreregistrering.

Bemærk at beregning af evt. kælvedato altid vil ske ud fra seneste indberettede løbning eller løbestart. Hvis koen først er insemineret uden at blive drægtig men så efterfølgende er blevet drægtig ved en ikke indberettet naturlig bedækning, vil den beregnede kælvedato være forkert.  

 

Priser: Se RYK's prisliste


Kombineret brug af drægtighedstest på mælk og inseminør/dyrlæge 

Resultaterne fra drægtighedstest via mælkeprøver indgår i Kvægdatabasen og alle styringslister på lige fod med manuelle drægtighedsundersøgelser. Det betyder, at dyr naturligvis ikke bliver testet unødvendigt.

Typisk lader man inseminøren lave drægtighedsundersøgelser en eller to gange mellem kontrolleringerne og får så foretaget automatisk drægtighedstest ved kontrolleringen. På den måde får man tjekket drægtigheder to eller tre gange månedligt. Fordelene er, at man ved kontrolleringen helt automatisk får samlet op på dyr uden drægtighedsoplysninger og uden at skulle sortere dem fra.

Bemærk, at drægtighedstest efter A-metoden ikke laver opfølgende drægtighedstest 100 dage efter inseminering for de køer, som inseminøren oprindeligt har undersøgt drægtige. Der laves kun opfølgende test på de køer, som oprindeligt blev drægtighedstestet på mælkeprøve. 

Nogle besætninger benytter udelukkende drægtighedstest via mælkeprøve, og de får så samlet op på drægtigheder lige så tit, som de får kontrolleret.


Ingen garanti

Da vi arbejder med biologisk og levende materiale, er der i lighed med andre metoder en lille usikkerhed for resultatet. Derfor kan der ikke gøres krav gældende over for RYK eller Eurofins Steins, hvis analyseresultatet viser sig ikke at være korrekt.
Ved analysen kan der ikke gives garanti for, hvor langt dyret er henne i drægtigheden.

 

 

Sidst bekræftet: 25-03-2015 Oprettet: 27-11-2014 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

RYK
Ole Klejs Hansen

Af samme forfatter

Skemaer vedrørende supplerende test (veterinære og drægtighed)
Du kan tilmelde dig automatisk udtagning af supplerende test med nedenstående skemaer. Du kan også tilmelde dig ved at indt...
29.05.19
Resultater fra ydelseskontrollen
Årsopgørelser på lands-, race- og besætningsniveau. Bemærk links til historiske oplysninger i tekstboksen til højre.
29.11.16
Milk Recording and related matters in Denmark
This page is set up to provide information about the Danish system to readers from the international network of milk record...
10.10.16
Oversigt over PCR kit hos RYK
Her kan du se, hvilke bakterier m.v. de forskellige PCR kits analyserer for.
30.08.16
Average milk yield in Danish milk recording is now close to 10.000 kg pr cow and year
During the last 12 months the milk yield increased by 298 kg per cow and year and the average herd size is now close to 168...
19.11.15

 VIGTIGT !!!

Mælkeprøven er kilde til mange oplysninger.
Vær derfor altid omhyggelig med at sikre den rette sammenhæng mellem konummer og prøveglas.

 

 RYK's logo