Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2019

  

Oprettet: 19-10-2018

Høj drægtighedsprocent og højtydende køer kan godt forenes

Uanset besætningsstørrelse og ydelsesniveau tyder det på, at det kan lade sig gøre at opnå en drægtighedspct. ved 1. inseminering på mindst 40.

Er der nogle særlige fællesnævnere, der kendetegner besætninger, der både er højtydende og samtidig lykkes med at have en høj drægtighedsprocent? Det spørgsmål har SEGES søgt at finde svar på i en undersøgelse af 15 højtydende Holstein besætninger – dvs. med en ydelse på mellem 11.500 – 14.000 kg EKM.

”Vi har set på forskellige parametre, der beskriver besætningstype og managementprocedurer i besætningerne, for at undersøge, om der er noget her, der kan forklare forskellen mellem højtydende besætninger, som har en høj drægtighedsprocent ved 1. inseminering og tilsvarende besætninger med en lav drægtighedsprocent,” forklarer Søs Ancker, SEGES, som har stået for undersøgelsen. I undersøgelsen blev de enkelte laktationsgrupper sat i kategorien ’høj’, hvis de havde en drægtighedsprocent på mindst 40 ved 1. inseminering.

Fællesnævnere der kan arbejdes med

”Og resultaterne tyder på, at de besætninger, der har en høj drægtighedsprocent, er lidt mere konsekvente i den daglige reproduktionsstyring, og at avlsniveauet, der er relateret til frugtbarhed, er lidt højere,” forklarer Søs Ancker. Hun tilføjer, at undersøgelsen, ikke overraskende, også peger på, at alt hvad der understøtter så glidende et kælvningsforløb som muligt, har betydning for drægtighedschancen ved den efterfølgende 1. inseminering i en ny laktation.

Det korte svar på, om der er nogle fællesnævnere, som kan forklare, om en højtydende besætning har en høj eller en lav drægtighedspct. ved 1. inseminering, ser med andre ord ud til at være et ’ja’. Og det er fællesnævnere, som den enkelte besætning kan arbejde med og påvirke på kort eller lang sigt.

”Men det vigtigste er dog, at uanset besætningsstørrelse og ydelsesniveau, viser resultaterne, at det kan det lade sig gøre at opnå en drægtighedspct. ved 1. inseminering på mindst 40,” fortæller Søs Ancker. Det kan være en kombination af mange små managementmæssige ting, der gør udslaget.

”Nogle ting er svære at registrere og analysere, som fx evnen til at ’læse’ køerne og gribe ind, når noget er under opsejling. Desuden kan det ikke udelukkes, at nuancer i køernes vomfunktion og energiomsætning fra den ene besætning i undersøgelsen til den anden har påvirket drægtighedschancen,” forklarer hun.

Læs mere om resultaterne i artiklen Drægtighedschancen hos højtydende køer – i praksis.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 19, 2018

Sidst bekræftet: 19-10-2018 Oprettet: 19-10-2018 Revideret: 19-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægkongres
Årsmødet (beretningen) er gratis
21.02.20
Derfor leverer Lindegaard Dairy mælkekvalitet i topklasse
Sunde yvere giver både mere og bedre mælk – og mindre bøvl. Det er filosofien bag Arnold van Veens mælkeproduktion. Og den ...
21.02.20
Kvægnyt nr. 4 - 2020
Læs om Historisk lav fremstillingspris på mælk; Derfor leverer Lindegaard Dairy mælkekvalitet i topklasse; Stop for aflivni...
21.02.20
Kan fodring med rapsfrø slå to fluer med ét smæk?
Sundere mælk og lavere klimaaftryk. Det er målet med en to-årig indsats, som skal se på effekten af at fodre køerne med ra...
07.02.20
Min grovfoderøkonomi betyder mere end ydelsen
For mælkeproducent Lars Nissen er en lav fremstillingspris på godt grovfoder vigtigere for besætningens bundlinje end en hø...
07.02.20