Oprettet: 21-11-2012
Revideret: 17-10-2013

Aktivitetsbaseret omkostningsstyring (ABC)

Formålet med aktivitetsbaseret omkostningsstyring (eller blot ABC fra engelsk "Activity-Based Costing") er at få bedre informationer om, hvilke omkostninger, der er ved at udføre forskellige aktiviteter på bedriften.

Intro til ABC
ABC er anvendelig på både operationelt og strategisk niveau. Læs mere om ABC her

Resultater fra ABC 2012 og 2011
Opgørelsen af ni kvægbedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2010 på kvægbedrifter. Se resultaterne her

Resultater fra ABC 2010
Opgørelsen af ni kvægbedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2010 på kvægbedrifter. Se resultaterne her

 

 Artikelliste:

Sidst bekræftet: 09-12-2016 Oprettet: 21-11-2012 Revideret: 17-10-2013

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19