Feedback Form

  

Oprettet: 20-05-2019

Viden om Roadmap

Værktøjet Roadmap bruges til at danne et overblik over medarbejdernes og lederens færdigheder i udvalgte værktøjer. Det skal skabe motivation til at komme længere og få et større udbytte.

Der findes Roadmaps til bl.a. følgende værktøjer

Via beskrivelser placeres medarbejdere og dig som leder på det trin, som svarer til niveauet i det valgte værktøj. Samtidig aftales der et mål for, hvilket trin du gerne vil se dig selv og dine medarbejdere på. Det kan være en hjælp for denne proces, at man inddrager en rådgiver til at facilitere processen, så I får et realistisk billede af situationen nu, og hvad der kan opnås indenfor maksimalt 3 måneder.

På Roadmap ses hvilken involvering og indsats, der kræves for at bevæge sig fra et trin til det næste. Samtidig kan du blive motiveret af at se, hvilket udbytte du får ved at bevæge sig til et nyt trin.

Vær opmærksom på, at I ikke sætter for mange områder i gang samtidigt. Særligt hvis der ønskes store udviklingstrin.

Undervejs i forløbet bruges Roadmap til at følge og fastholde udviklingen i området. En generel anbefaling er at følge op på Roadmaps 1 gang om måneden. Har vi stadig fokus på at nå i mål? Er målet nået flere uger i træk, kan det vurderes, om der skal sættes nye mål. Eller har medarbejderen opnået de kriterier for dette trin og skal nu arbejde med målene for næste trin.

Motivation

Baggrunden for at bruge roadmap er både at skabe positive resultater for selve produktionen på gården, men I lige så høj grad at skabe engagement og motivation hos medarbejdere. Med Roadmap konkretiseres nogle anvendelser. Der gives mere tydelige forventninger til lederens og medarbejderens ansvar og engagement.

Hos langt de fleste medarbejdertyper virker det meget motiverende at arbejdsopgaver og forventninger bliver meget tydelige.

Tips

Husk at bruge roadmaps til status en gang om måneden. Det giver overblik og mulighed for at se, om I er på rette vej og giver mulighed for at ændre mål og retning, hvis det er nødvendigt.

 

 

Sidst bekræftet: 20-05-2019 Oprettet: 20-05-2019 Revideret: 20-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

Foderkæden, Kvæg


Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
'Kvier - produktion' i DMS har fokus på kviernes holdbarhed
Udskriften ’Kvier – produktion’ i DMS Dyreregistrering giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mist...
11.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19