Oprettet: 16-06-2017

Start din ledelse det rigtige sted

God ledelse kan ses som en målskive. Start med at gøre målet klart.

Erfaringer viser, at man kan skyde helt ved siden af med sin ledelse, hvis man ikke starter med det rigtige udgangspunkt - kernen i det hele: At bedriftens vision og mål står klart for én selv – men i høj grad også for medarbejderne. Det vil sige, at man ved, hvad man arbejder henimod. Det kan fx være i form af konkrete produktionsresultater, udvikling af bedriften eller et godt arbejdsmiljø. Det er ikke ny viden, men en forudsætning for at det lykkes er, at man også har vejen dertil på plads.

Struktur og ansvarsfordeling

Når visionen og målene for bedriften er på plads, er man klar til at tage fat på næste cirkel (se figur) – nemlig at få sat struktur og ansvarsfordeling på arbejdsopgaverne. For hvis man ikke ved, hvem der har ansvaret for hvad, eller hvis man er flere om ansvaret, er det, det samme som at sige, at ingen har ansvaret. For at få overblikket over den konkrete ansvarsfordeling på bedriften bør man gennemgå alle arbejdsområderne og sætte navn på hver enkelt opgave. Derefter kan man se på, hvordan man ønsker opgaverne løst. Her er det vigtigt at skabe en fælles opfattelse af, hvad forventningen er til opgaveløsningen, så der ikke er noget, der falder ned mellem to stole – fx hvis der er flere medarbejdere om et ansvarsområde.

Virksomhedskulturen

Den sidste cirkel går et spadestik dybere og handler om bedriftens kultur. Her skal der bl.a. sættes fokus på, hvordan man samarbejder og udfører arbejdsopgaverne på bedriften, og hvordan man ønsker at kommunikere fx tonen, der bruges, når man taler sammen. I denne cirkel kan mange af Lean-værktøjerne med fordel bruges - fx SOP’s og tavlemøder.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2017 
Sidst bekræftet: 13-06-2018 Oprettet: 16-06-2017 Revideret: 16-06-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19