Feedback Form

Lean 

Oprettet: 18-10-2012
Revideret: 20-02-2015

Jobstart, trivsel og arbejdsmiljø

Medarbejdernes trivsel er vigtig for en funktionel og dynamisk besætning.

Jobstart
Formålet er at sikre en god start på et nyt job både for den ansatte og for landmanden/lederen. En vigtig brik i denne er forberedelse af både ansøgning, samtale og selve starten på jobbet. Dertil kommer forventningsafstemning mellem landmand og nyansat

Vejledning til "Den gode jobstart"
Hent skemaet: "Før ansættelse af en ny medarbejder"
Hent "Indslusningsplan for ny medarbejder"

 

Trivsel
Medarbejdernes trivsel er vigtig for en funktionel og dynamisk bedrift. Her på siden kan der findes værktøjer til at arbejde med trivsel blandt medarbejdere.
Siden vil løbende bliver opdateret med flere værktøjer.


Formålet med ”Smil til arbejdsopgaver”

”Smil til arbejdsopgaver” er et trivselsværktøj, som benyttes til at skabe dialog omkring arbejdsopgaver og trivsel på arbejdspladsen. Det er ideelt at gennemføre "Smil til arbejdsopgaver" i forbindelse med MU-Samtaler. 

Vejledning til ”Smil til arbejdsopgaver”

Hent skemaet: ”Smil til arbejdsopgaver

 

Formålet med "Arbejdsplaner"
Med ”Arbejdsplaner” bliver arbejdsopgaverne sat i system. Det bliver synliggjort, hvem der er ansvarlig for forskellige opgaver. Samtidig bliver det nemmere at overtage for en kollega i forbindelse med ferie eller sygdom.

"Arbejdsplaner" 

 

Formålet med "Røde, gule og grønne arbejdsdage"
”Røde, gule og grønne dage” sikrer at vigtige arbejdsopgaver bliver udført selv på dage hvor intet går som planlagt. Med værktøjet kommer man på forkant med disse dage og alle medarbejdere ved hvad der forventes af dem i uventede situationer.

"Røde, gule og grønne arbejdsdage"

 

Analyse og opbygning af organisation – ”KAN – SKAL” opgaver:
Formålet med ”KAN – SKAL” opgaver er, at du som leder bliver bedre til at prioritere din tid, og får overblik over dine arbejdsopgaver. Ved at fordele arbejdsopgaverne i SKAL (jeg er den eneste, der er kvalificeret til opgaven) og KAN (jeg er overkvalificeret og kan sagtens fritages), er det muligt at identificere, om der er et behov for omstrukturering. ”KAN – SKAL” værktøjet kan med fordel benyttes i samspil med værktøjet ”Smil til arbejdsopgaver”, hvor de ansatte viser hvilke arbejdsopgaver de finder mest interessante.

Vejledning: Analyse og opbygning af organisation

 

Udvikling i jobbet:
”Udvikling i jobbet” er et motivationsværktøj, som kan benyttes til udvikling af medarbejderne gennem dialog omkring arbejdsopgaverne. ”Udvikling i jobbet” er inddelt i tre niveauer, henholdsvis A, B og C, hvor A er lavest niveau, og C er højeste niveau. På hvert trin er der formuleret en række arbejdsopgaver, som kan tilpasses den enkelte bedrift.

Udvikling i jobbet

 

Spilleregler på arbejdspladsen:
”Spilleregler på arbejdspladsen” er et trivselsværktøj, der udleveres og gennemgås ved jobsamtale eller jobstart. ”Spilleregler på arbejdspladsen” er med til at sikre, at du som leder bedre kan håndtere kommende udfordringer inden de ender ud i konflikter. Derudover er det et værktøj, som er med til at sætte rammen omkring bedriftens værdier.

Spilleregler på vores arbejdsplads

 

 Artikelliste:

Sidst bekræftet: 20-02-2015 Oprettet: 18-10-2012 Revideret: 20-02-2015

Forfatter

Kvæg
Ulrik Toftegaard Jensen

Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

To dages undervisningsforløb i LEAN, medarbjedermotivation og ledelse
Ledelse er blevet en vigtig disciplin at kunne mestre ude på bedrifterne. Derfor tilbyder SEGES at undervise erfagrupper og...
25.09.17
Hvad er TPM?
I en travl hverdag på bedriften, er der en konto som har det med at løbe løbsk - vedligeholdelseskontoen. Spørgsmålet er al...
22.09.17
Har du styr på bedriftens organisations- og ansvarsdiagram?
Med et organisations- og ansvarsdiagram har både leder og medarbejdere styr på, hvem der har ansvar for hvad på bedriften. ...
19.09.17
Hvordan rådgiver man de landmænd der er svære at flytte?
I en hollandsk undersøgelse har man set på, hvorfor nogle landmænd er svære at rådgive, og hvilken strategi, man når længst...
07.08.17
Fem trin til at arbejde med dig selv og opnå dine mål
Systematik og selverkendelse er væsentlige elementer i arbejdet med at opnå sine mål. Her får du fem helt konkrete trin, de...
07.08.17