Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter 

Oprettet: 19-11-2010

Hvad er 5S? - et simpelt men fantastisk værktøj

Lean værktøjet 5S er en metode til at skabe orden og system, og kan bruges overalt på bedriften.

Værktøjet 5S er det første skridt mod Lean i produktionen. Det kan her og nu spare dig for tid og frustrationer og være med til at få overblikket på bedriften tilbage.

Navnet 5S er en forkortelse af fem "steps" til at opnå system og orden. Fem steps, som naturligt går i forlængelse af hinanden.

 

5S står for:

 • Sorter
 • Systematiser         
 • Systematisk rengøring
 • Standardiser
 • Selvdisciplin
 
 
 
5S


Hver ting sin plads.

 


Redskaberne i hvert staldafsnit er nøje
udvalgt og markeret med farve.

Til at gennemgå hvordan 5S fungerer, vil vi tage udgangspunkt i malkestalden. 

 • 1. Sorter

Man begynder med at sortere det væsentlige fra det uvæsentlige. For at finde ud af, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, kan alle medarbejdere, der arbejder i malkestalden, få udleveret grønne, gule og røde mærker.

 • De sætter de grønne mærker på ting der bruges hver dag, og som skal være lige ved hånden.
 • Gule mærker på ting, som bruges ugentligt, og godt må stå i et andet rum.
 • Røde mærker på ting, som bruges årligt eller aldrig, og som skal lægges på fjernlager eller fjernes helt. F.eks. er det ikke nødvendigt at have en kreaturklipper liggende i malkestalden. Kreaturklipperen bruges et par gange om året, og skal ikke forstyrre med dens tilstedeværelse i malkestalden hver dag.

Derefter diskuterer man i teamet, hvor det er hensigtsmæssigt at placere de ting, der har fået grønne og gule mærker.

Klude, bånd til benene, pattespray, propper osv. er alle ting, som bruges til hver malkning, derfor skal de være placeret meget centralt. 


Før 5S…                                                                                   …og efter 5S


 • 2. Systematiser

Når man har sorteret, skal det hele sættes i systematisk orden. Der skal laves systemer, som er logiske, så alle kan finde, hvad de mangler. Rene klude i én spand, beskidte i en anden, bånd til ben hænger farveopdelt. Sprayerne hænger samlet, og enten er der skrevet på flaskerne, hvad der er i dem, eller et andet system gør det let at finde rette flaske. 

 • 3. Systematisk rengøring

Det hele skal placeres og systematiseres, så der ikke skal flyttes rundt på en masse, for at man kan komme til at gøre rent. Hvis det er nemt at gøre rent, er der større chance for, at det bliver gjort. 

 • 4. Standard

For at være sikker på, at der bliver ved med at være system og orden i malkestalden, laver man en standard for, hvordan malkestalden skal se ud - altså hvilke ting, der skal være hvor. Sæt jer ned og bliv enige om, hvordan I gerne vil have malkestalden skal se ud, når man kommer og skal malke. F.eks. skal alle sprays være fyldt og hænge på deres plads, propperne skal være i en beholder på deres sædvanlige plads osv.. Derefter kan I tage et billede af malkestalden, som den skal se ud. Derved er det også lettere for nyt personale at blive introduceret til malkestalden og holde orden.  

 • 5. Selvdisciplin

Det sidste punkt i 5S - selvdisciplin - er både det sværeste og det vigtigste. Uden det, er alt forarbejdet spild af tid. Det er vigtigt, at I holder hinanden op på, at tingene skal være på deres plads, og at der skal være pænt og ryddeligt, ellers kan de gode intentioner let smuldre, især i perioder, hvor man har travlt. Husk, at logiske systemer er lettere at følge og dermed lettere overholde.

Det er vigtigt, at hver ting har en fast plads, hvor de hører til. Hvis tingene har en fast plads er det meget i øjenfaldene, hvis de pludselig ikke er, hvor de skal være, og man må så bruge selvdisciplin til hurtigt at få tingene tilbage i orden. 


5S ved kælvning
5S kan også bruges ved kælvning. Hvem har ikke prøvet at løbe rundt og lede efter fødselskæderne, og så efter lang tids søgen finde dem godt beskidte i hjørnet i en spand...?

Med 5S ville det være anderledes. Her er tankegangen, at de ting, som man bruger dagligt i forbindelse med kælvning, skal være i kælvningsafdelingen.

Hvis man ikke har mulighed for at have tingene stående fremme i kælvningsområdet eller i et skab, kan man lave værktøjskasser med ting, som bruges hver gang i forbindelse med kælvninger. Værktøjskassen tager man med, når man går ned til den kælvende ko, så er tingene altid i nærheden af dig, og du skal ikke til at gå efter dem. Når kælvningen er overstået vender den igen hjem igen på sin plads, så den er klar igen til næste kælvning. 


System og orden. Genstande til dyr er i røde kasser
og
genstande til teknik er i hvide kasser.


5S i foderladen
I foderladen kan 5S bl.a. komme i spil i forhold til god foderhygiejne, tilgængelighed af foderet og standarderne for blanding af foderet.

Jo flere gange man har fat i foderet = spild= penge der går tabt
Jo dårligere hygiejne = spild = penge der går tabt

Opskriften på 5S i foderladen ville være den samme som i malkestalden:
Start med at sortere, så man kun har det man bruger hverdag stående fremme.
Lav systemer.

Hav evt.: 

1 bigbag til snore fra halmballer
1 bigbag til papirposer
1 bigbag til plastik

Stil baggene på række så de får en fast plads, derved bliver det meget tydeligt, hvis der ikke længere er orden, og det bliver nemmere at få fejet og gjort rent.

Få styr på standarderne, så foderet bliver blandet ens, hver gang. Lav standarder over foderhygiejnen, så der f.eks. kun fjernes en meter plastik fra plansiloen i stedet for fem meter, derved undgår man, at fodret mugner, og man slipper både for spild af foder og for spild af den tid, det tager at fjerne muggent foder. 
 


Rent og ordentligt – hvem tør glemme at rydde op efter sig selv her…?

Hvad opnår man med 5S?

 • Kortere spildtid – du leder ikke efter tingene 
 • Mindre pladsbehov – du har sorteret og smidt alt det, som ikke er vigtig, væk 
 • Forbedret indretning af arbejdspladsen - du har alt det, der er vigtigt, lige i nærheden 
 • Bedre sikkerhed – alle ting har en fast plads, så det står ikke uhensigtsmæssigt og skaber farlige situationer.  

5S kan benyttes over hele bedriften:

 • Klovbehandling
 • Stofskiftesygedomme
 • Malkestalden
 • Kalvekøkkenet
 • Foderladen
 • osv.

God fornøjelse med skabe system og orden på din bedrift.    

 

Se folder om 5S her (580 kb)

 

 

Sidst bekræftet: 13-11-2016 Oprettet: 19-11-2010 Revideret: 19-11-2010

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Ulrik Toftegaard Jensen

Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 7 - 2020
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet; Etabler det bedste såbed til majs; Korrekt kvælstof og startgødning ...
03.04.20
Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20