Oprettet: 20-04-2017

Roadmapping sikrer systematisk dygtiggørelse af medarbejderne på kvægbedriften

Værktøjet roadmapping sætter struktur på medarbejdernes udvikling trin for trin, så de gradvist gen-nemgår en læringsproces og opkvalificeres på en enkel og overskue­lig måde.

En af udfordringerne i dagens landbrug er at sikre, at medarbejderne løbende udvikler deres kompetencer og dermed højner det faglige niveau på bedriften. Og langt de fleste medarbejdere er interesserede i at lære mere. I en amerikansk undersøgelse interviewede man 174 medarbejdere fordelt på 14 bedrifter. Medarbejderne blev spurgt om, hvad de syntes om deres faglige niveau for at kunne udføre deres arbejde. De skulle svare på en skala fra 1-5, hvor 1 var ‘Jeg ved nok om mit arbejde’ og 5 var ‘Jeg er interesseret i gården, og jeg vil gerne lære mere’. Det gennemsnitlige resultat var 4,73. Der var med andre ord stor interesse for at lære mere.

Se medarbejdernes potentiale

Lederne på bedrifterne i undersøgelsen blev også interviewet. De blev spurgt om deres syn på medarbejdernes interesse for arbejdet på bedriften. Resultatet var, at de ikke mente, at medarbejderne var særlig interesserede, men kun var i erhvervet for at tjene penge. Og det er jo tankevækkende, at de helt overså det enorme potentiale, der lå hos deres medarbejdere.

Mon ikke de fleste ledere i dansk landbrug trods alt har større forventninger til deres medarbejdere. Ikke desto mindre kunne mange af dem nok hente en stor gevinst hjem til bedriften ved at være mere systematiske i at udvikle medarbejderne og dermed sikre et højere niveau af viden med større forståelse for og bedre løsning af opgaverne til følge. For jeg er overbevist om, at medarbejdernes interesse for at lære mere ville være den samme som i USA, hvis man foretog undersøgelsen i Danmark.

Udvikling trin for trin med roadmapping

Det perfekte værktøj til at imødekomme denne interesse og sikre sine medarbejdere et systematisk kompetenceløft er roadmapping. Roadmapping består af en niveauinddeling af den udvikling, som den enkelte medarbejder skal igennem. Niveauerne går fra 0 til 5. Niveau 0 er der, hvor medarbejderen er næs­ten uvidende om opgaven, og niveau 5 er der, hvor han har alle de færdigheder, som er bedriftens målsætning. Et eksempel kunne være malkning. Her vil niveau 0 typisk være der, hvor medarbejderen kan tørre en ko for og påsætte et malkesæt. For hvert efterfølgende niveau kobles nye kompetencer på, som medarbejderen skal kunne for at komme op på det næste niveau. På niveau 5 har medarbejderen fuld forståelse for vigtigheden af at foretage malkningen korrekt og kan foretage vurderinger i malkegraven omkring køernes sundhed. Roadmapping er med andre ord et værktøj, der tager udgangspunkt i det niveau, som medarbejderens kompetencer er på. Det sætter struktur på medarbejderens udvikling trin for trin, så der ikke bliver taget for store skridt, men stadigvæk sikres et kompetenceløft. Med niveauinddelingen opnår man altså, at medarbejderen gennemgår en læringsproces og opkvalificeres på en enkel og overskuelig måde.

Hvad de forskellige roadmaps skal indeholde er naturligvis afhængig af, hvilke funktion medarbejderen har på bedriften, og hvilket niveau man ønsker, han skal nå. Se eksempler på roadmaps på www.arbejdsplan.kvaeg.dk.

 Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 8, 2017

Sidst bekræftet: 07-04-2018 Oprettet: 20-04-2017 Revideret: 20-04-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19