Oprettet: 16-07-2010
Revideret: 28-04-2017

Oversigt over overgangsordninger - bekendtgørelse

- og hvornår de forskellige krav træder i kraft

(klik på den grønne tekst i boksen med indhold og hop ned til paragraf-teksten)  

Paragraf Indhold
For bygninger
taget i brug
før 1.7.2010
For bygninger
taget i brug ml. 1.7.2010 og 30.6.2012
For bygninger taget i brug efter 1.7.2012
§4 Indåndingsluften i stalden 1.7.2016 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§5 Lys og Lysstyrke i stalden 1.7.2016 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§6 Kloveftersyn 1.7.2016 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§15 Maskinmalkning i syge og kælvningsboks 1.7.2016 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§16 Beredskabsplan ved strømsvigt 1.7.2016 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§20 stk. 2 Bredde af ædeplads 1.7.2016 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§22   En ædeplads pr. ko ved restriktiv fodring 1.7.2016  ved ibrugtagning   ved ibrugtagning  
§21 stk. 2 En ædeplads pr. ko for nykælvere 1.7.2022
ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§24. stk. 2 Max.6 køer pr. drikkekop 1.7.2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§39 Ungdyr hudpleje 1.7.2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§14 Arealkrav ved enkelt og fælles sygeboks 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§19 stk. 2 Foder tildeling restriktiv eller efter ædelyst   1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§20 stk. 1 Plant gulv bagved foderbord 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§21 stk. 1,3,4 Køer pr ædeplads under forskellige forhold 1.7.2024 1.7.2022
Stk. 4 dog ved ibrugtagning
ved ibrugtagning
§24 stk. 3 Max. 10 køer pr. meter drikkekar 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§25 Areal ved enkeltkælvningsbokse 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§26 Arealkrav ved fællesforberedelse boks 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§29 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med strøelse over det hele 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§30 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med ustrøet ædeplads   1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§31 Liggeareal i bokse til ungdyr med ustrøet ædeplads 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§37 stk. 2 Fodring af ungdyr min. en gang dagligt 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§38 Bredden af ædeplads til ungdyr 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§9 stk. 1 og 2 Længde af sengebåse 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§32 stk. 1, 2 og 3
Længden af sengebåse til ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§8 Krav til rumfang 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§9 stk. 3 Bredden af sengebåse 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§10 Bredden af gangene mellem sengebåserækkerne 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§11 Bredden af tværgange med højest 3 rækker 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§12 Bredden af tværgange flere end 3 rækker 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§13 Arealkrav til hvilearealet til dybstrøelse 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§32 stk. 3 Bredden af sengebåse til ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§33 Bredden af gangen bag ved foderbordet ved en eller to rækker, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§34 Bredden af gangene mellem sengebåserækker, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§35 Bredden af tværgange, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§9 stk. 1, 1.pkt Sengebåse længde mod væg, ved forlængelser af eksisterende stalde     1.7.2032
§9 stk. 2, 1.pkt Sengebåse længde mod anden række eller med åben front, ved forlængelser af eksisterende stalde     1.7.2032
§32 stk. 1 Længden af sengebåse til ungdyr, ved forlængelser af eksisterende stalde.     1.7.2032

§4 Indåndingsluften i stalden
Indåndingsluften i stalden må højst indeholde følgende koncentrationer af gasser:

1) Kuldioxid (CO2): 3.000 ppm.

2) Ammoniak (NH3): 20 ppm.

3) Svovlbrinte (H2S): 0,5 ppm.

 

§5 Lys og Lysstyrke i stalden
Der skal være en lyskilde af tilstrækkelig styrke til, at kreaturerne til enhver tid kan tilses.

perioden fra den 1. november til den 1. marts dæmpes til højst 5 lux i sammenlagt 8 timer i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 6.

I stalden med mindre end én ædeplads pr. ko eller automatiske malkesystemer skal der dog være mindst 25 lux på gangarealer.

 

§ 6 Kloveftersyn
Der skal være mindst ét årligt kloveftersyn, som skal foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for eller arbejder på bedriften.

 

§ 15 Maskinmalkning i syge og kælvningsboks
Der skal kunne maskinmalkes i sygebokse og kælvningsbokse.

 

§ 16 Beredskabsplan ved strømsvigt
Ved anvendelse af maskinmalkningsanlæg skal der være en beredskabsplan i tilfælde af strømsvigt.

 

§ 20 stk. 2 Bredde af ædeplads
En ædeplads skal pr. ko være mindst 65 cm bred for små racer og 70 cm bred for store racer.

 

§ 21 stk. 2 En ædeplads pr. ko for nykælvere
Køer, der har kælvet, skal indtil 12 dage efter kælvning, eller indtil koens fysiologiske balance er reetableret, have adgang til én ædeplads ved foderbordet pr. ko.

 

§22 En ædeplads ved restriktiv fodring
Ved restriktiv fodring skal der være mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ko.

 

§ 24 stk. 2 Max.6 køer pr. drikkekop
Ved brug af drikkekopper må der højst være 6 køer pr. kop.

 

§39 Ungdyr hudpleje
Ungdyr, der opstaldes i grupper, skal have adgang til at udføre hudpleje.

 

§ 14 Arealkrav ved enkelt og fælles sygeboks
I enkeltsygebokse skal der være et areal på mindst 10 m2 for små racer og 12 m2 for store racer.

I fællessygebokse skal der være et areal pr. ko på mindst 6,8 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer.

 

19 stk. 2 Foder tildeling restriktiv eller efter ædelyst
Foder, der tildeles restriktivt, skal udfodres mindst to gange i døgnet. Foder, der tildeles efter ædelyst, skal udfodres mindst én gang i døgnet.

 

§ 20 stk. 1 Plant gulv bagved foderbord
Gulvet bag foderbordet skal være plant.

 

§ 21 stk. 1,3,4 Antal køer pr ædeplads under forskellige forhold
Ved fodring efter ædelyst må der højst være 2 køer pr. ædeplads ved foderbordet, jf. dog stk. 3.

Hvis der i den samme stald både er nykælvere og andre malkende køer, må de køer, der ikke er nykælvere, højst være 2,5 køer pr. ædeplads.

Fælles forberedelsesbokse til højdrægtige dyr skal indeholde mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ko.

 

§ 24 stk.3 Drikkekar
Der må højst være 10 køer pr. meter drikkekar

 

§ 25 Areal ved enkeltkælvningsbokse
Enkeltkælvningsbokse skal have et areal på mindst 10 m2 for små racer og 12 m2 for store racer.

Boksen skal være indrettet således, at kreaturet kan vende sig rundt.

 

§ 26 Arealkrav ved fællesforberedelse boks
Fællesforberedelsesbokse til højdrægtige dyr skal have et areal pr. kreatur på mindst 6,8 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer.

Ved særskilt hvileareal i fællesforberedelsesbokse skal hvilearealet pr. kreatur være mindst 3,4 m2 for små racer og 4,0 m2 for store racer.

Bredden af sengebåsen i fællesforberedelsesbokse skal være mindst 1,15 m for små racer og 1,30 m for store racer.

 

§ 29 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med strøelse over det hele
Totalarealet i fællesbokse med strøelse i hele boksen skal pr. ungdyr være mindst:

1) 3,2 m2 for kreaturer under 300 kg.

2) 3,8 m2 for kreaturer mellem 300-400 kg.

3) 4,4 m2 for kreaturer mellem 400-500 kg.

4) 5,0 m2 for kreaturer over 500 kg.

 

§ 30 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med ustrøet ædeplads
Totalarealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal skal pr. ungdyr være mindst:

1) 3,4 m2 for kreaturer under 300 kg.

2) 4,2 m2 for kreaturer mellem 300-400 kg.

3) 4,8 m2 for kreaturer mellem 400-500 kg.

4) 5,4 m2 for kreaturer over 500 kg.

 

§ 31 Liggeareal i bokse til ungdyr med ustrøet ædeplads
Liggearealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal skal pr. ungdyr være mindst:

1) 2,7 m2 for kreaturer under 300 kg.

2) 3,3 m2 for kreaturer mellem 300-400 kg.

3) 3,8 m2 for kreaturer mellem 400-500 kg.

4) 4,3 m2 for kreaturer over 500 kg.

 

§ 37 stk.2 Fodring af ungdyr
Ungdyr skal gives frisk foder mindst én gang dagligt.

 

§ 38 Bredden af ædeplads til ungdyr
En ædeplads ved foderbordet skal være mindst:

1) 0,30 m for kreaturer under 100 kg.

2) 0,35 m for kreaturer mellem 100-150 kg.

3) 0,40 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

4) 0,50 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

5) 0,55 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

6) 0,60 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

7) 0,65 m for kreaturer mellem 500-550 kg.

8) 0,70 m for kreaturer over 550 kg.

Ved restriktiv fodring skal der være mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ungdyr.

 

§ 9 stk. 1 og 2 Længde af sengebåse
Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, skal være mindst 2,8 m for små racer og 3,0 m for store racer. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, dog kun være mindst 2,4 m for små racer og 2,6 m for store racer.

Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, skal være mindst 2,65 m for små racer og 2,85 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række, dog kun være mindst 2,25 m for små racer og 2,45 m for store racer.

 

§ 32 stk. 1 og 2 Længden af sengebåse til ungdyr
Længden af sengebåse skal være mindst:

1) 1,50 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,60 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,70 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,95 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,15 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,60 m for kreaturer over 600 kg.

For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, dog kun være mindst:

1) 1,40 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,50 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,60 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,80 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,00 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,25 m for kreaturer over 500 kg.

 

§ 8 Krav til rumfang
Stalden skal have et rumfang på mindst 20 m3 luft pr. ko for små racer og 25 m3 luft pr. ko for store racer over det fladeareal, hvor køerne kan bevæge sig frit.

 

§ 9 stk. 3 Bredden af sengebåse

Bredden af sengebåse skal være mindst 1,10 m for små racer og 1,25 m for store racer.

 

§ 10 Bredden af gangene mellem sengebåserækkerne
I sengebåsestalde skal bredden af gangen mellem sengebåserækkerne være mindst 2,4 m for små racer og 2,6 m for store racer. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal bredden af gangen mellem sengebåserækkerne dog kun være mindst 2,4 m for store racer.

I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst 3,2 m for små racer og 3,4 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog kun være mindst 3,2 m for store racer i sengebåsestalde med en række sengebåse bag foderbordet og 3,4 m for store racer i sengebåsestalde med to rækker sengebåse bag foderbordet.

I sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog kun være mindst 3,6 m.

 

§ 11Bredden af tværgange indtil 3 rækker
Bredden af tværgange i stalde med højst 3 rækker sengebåse skal være mindst 2,3 m for små racer og 2,5 m for store racer, jf. dog stk. 2 og 3.

Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af tværgangen være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer.

Hvis der i en tværgang er placeret både drikkekar og kobørster, skal bredden af tværgangen være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer.

 

§ 12 Bredden af tværgange flere end 3 rækker
I stalde med flere end 3 rækker sengebåse skal bredden af den første tværgang fra foderbordet være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer, hvis malkekøerne skal passere en eller flere rækker sengebåse for at få adgang til foderbordet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bredden af øvrige tværgange skal være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af den første tværgang være mindst 5,1 m for små racer og 5,5 m for store racer.

Stk. 4. Hvis der i en tværgang er placeret både drikkekar og kobørste, skal bredden af den første tværgang være mindst 5,6 m for små racer og 6,0 m for store racer.

Stk. 5. Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af øvrige tværgange være mindst 4,2 m for små racer og 4,5 m for store racer.

Stk. 6. Hvis der i en tværgang er placeret både drikkekar og kobørste, skal bredden af øvrige tværgange være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer.

 

§ 13 Arealkrav til hvilearealet til dybstrøelse
Hvilearealet i dybstrøelsesstalde skal pr. ko være mindst 5,0 m2 for små racer og 6,5 m2 for store racer.

 

§ 32 stk. 3 Bredden af sengebåse til ungdyr
Bredden af sengebåse skal være mindst:

1) 0,55 m for kreaturer under 150 kg.

2) 0,60 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 0,70 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 0,85 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 0,95 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 1,10 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 1,20 m for kreaturer over 600 kg.

 

§ 33 Bredden af gangen bag ved foderbordet ved en eller to rækker
I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst:

1) 2,15 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,35 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,75 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,10 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,40 m for kreaturer over 400 kg.

Stk. 2. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal bredden af gangen lige bag foderbordet i sengebåsestalde med en række sengebåse bag foderbordet dog kun være mindst:

1) 1,65 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,85 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,20 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 2,50 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,70 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,95 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 3. For bygninger som nævnt i stk. 2 skal bredden af gangen lige bag foderbordet i sengebåsestalde med to rækker sengebåse bag foderbordet dog kun være mindst:

1) 2,00 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,20 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,60 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 2,95 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,25 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,25 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 4. I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog i alle tilfælde kun være mindst 3,2 m for kreaturer over 400 kg af små racer.

Stk. 5. I sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst:

1) 2,25 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,50 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,95 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,30 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,65 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,80 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 4,00 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 6. For bygninger som nævnt i stk. 2 skal bredden af gangen lige bag foderbordet i sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet dog kun være mindst:

1) 2,10 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,35 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,80 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,15 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,50 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,60 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 7. I sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog i alle tilfælde kun være mindst 3,7 m for kreaturer over 500 kg af små racer.

 

§ 34 Bredden af gangene mellem sengebåserækker, ungdyr
Bredden af gangen mellem sengebåserækker skal være mindst:

1) 1,20 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,30 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,45 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,65 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,10 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,60 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 2. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal bredden af gangen mellem sengebåserækker dog kun være mindst:

1) 1,10 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,20 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,30 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,50 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 1,90 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,20 m for kreaturer over 500 kg.

 

§ 35 Bredden af tværgange- Ungdyr
Bredden af tværgange i sengebåserækker skal være mindst:

1) 1,10 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,20 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,40 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,70 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 1,90 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,20 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,40 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 2. Hvis der i en tværgang er placeret vandkar eller børste, skal bredden af tværgangen være mindst:

1) 1,65 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,80 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,10 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 2,55 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,85 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,30 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 3,60 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 3. Hvis der i en tværgang både er placeret vandkar og børste, skal bredden af tværgangen være mindst:

1) 2,20 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,40 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,80 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,40 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,80 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 4,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 4,80 m for kreaturer over 600 kg.

 

§ 9 stk. 1,1 Sengebåse længde mod væg
Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, skal være mindst 2,8 m for små racer og 3,0 m for store racer

 

§ 9 stk. 2, 1 Sengebåse længde sengebåse mod anden række eller åben front
Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, skal være mindst 2,65 m for små racer og 2,85 m for store racer.

 

§ 32 stk. 1 Længden af sengebåse til ungdyr
Længden af sengebåse skal være mindst:

1) 1,50 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,60 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,70 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,95 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,15 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,60 m for kreaturer over 600 kg.

 

VIGTIGT: For relevante paragraffer, der ikke er nævnt i oversigten, gælder, at de træder i kraft den 1.7.2014 for eksisterende stalde og træder i kraft ved ibrugtagning af bygninger, der tages i brug mellem den 1.7.2010 og 1.7.2012

 

Sidst bekræftet: 28-04-2017 Oprettet: 16-07-2010 Revideret: 28-04-2017

Kontakt

Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19