Oprettet: 11-08-2017

Krondyr smitter ikke med Salmonella Dublin

Dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.


Der blev udtaget blod af 76 nedlagte dyr på tre jagter.

Gennem en længere periode havde en slagtekalveproducent i Midtjylland haft mistanke om, at krondyr spredte smitte med Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger, da flere besætninger var i niveau-2 i et område med en stor population af krondyr. Producenten og hans dyrlæge foreslog derfor SEGES at undersøge, om krondyr kunne udgøre en risiko for smittespredning af Salmonella Dublin.

Iflg. DTUs vildtdyrlæge Mariann Chriél foreligger der ikke lignende undersøgelser af dette på verdensplan. Bakterien er tilsyneladende aldrig blevet isoleret fra krondyr, og der har ikke været nogen indikation på, at de kunne bære Salmonella Dublin. SEGES besluttede imidlertid at foretage en undersøgelse af krondyr for at be- eller afkræfte producentens mistanke.

76 krondyr undersøgt for Salmonella Dublin

I vinteren 2016 blev der udtaget blodprøver af 76 krondyr på tre forskellige lokalisationer i Jylland i forbindelse med planlagte jagter i hhv. Sdr. Feldborg Plantage, Ovstrup Hede samt Kronheden. Disse områder ligger i det højprævalente område af Danmark – det vil sige i et område med en hyppig forekomst af Salmonella Dublin-positive besætninger.

Negative blodprøver afviser krondyr som Salmonellasmittede

Der blev udtaget blod af samtlige nedlagte dyr på de tre jagter. Blodprøverne blev udtaget umiddelbart efter eller i forbindelse med, at dyret blev brækket. Mere end 65 pct. af de undersøgte krondyr var hinder, dvs. krondyr i alderen fra 1½ år op til cirka 11 år. Resultatet af prøverne, som blev analyseret på DTU, er, at de testede krondyr med stor sandsynlighed ikke var serologisk positive for Salmonella Dublin. Undersøgelsen af krondyrene i Midtjylland bekræfter således ikke slagtekalveproducentens mistanke.

Stor tak for hjælpen med indsamling af blodprøver samt adgang til jagter til Karsten Lyhne Godiksen, Sdr. Feldborg Plantage, Jacob Skriver, Aage V. Jensens Naturfond og Henrik Hansen, Kronheden

Salmonella Dublin er en kvægspecifik salmonellabakterie. Det vil sige, at bakterien meget sjældent bliver isoleret fra andre dyrearter end kvæg, og at kvæg anses som den ’primære vært’. Bakterien er samtidig en zoonose og kan altså smitte mellem dyr og mennesker, hvilket også er en af en af de væsentlige årsager til målet om at udrydde Salmonella Dublin i Danmark.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 14, 2017

Sidst bekræftet: 02-12-2019 Oprettet: 11-08-2017 Revideret: 11-08-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan smitter Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger
Undgå at få Salmonella Dublin ind i kvægbesætningen fra andre besætninger. Ret fokus mod forholdene beskrevet her.
27.11.19
HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19
Faktaark - GRADUERING AF YVERBETÆNDELSE
God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne ef...
01.02.19

Læs også