Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 28-01-2003
Revideret: 17-04-2013

BSE

Kort og godt om BSE - Kogalskab
         


Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet
Kontakt
 

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion
                                               

 

 

 


Symptomer

BSE viser sig som unormal adfærd:

- Usikker gang
- Angst for lyde
- Angst forberøring
- Angst for lys

BSE har altid dødelig udgang.

Udbredelse
I Danmark er der konstateret 15 tilfælde - det første i 2001.

Filmklip - BSE
V har fået tilladelse til at vise en række filmklip af Professor Dr. Ueli Braun fra Zürich i Schweitz. Se filmklippene her

Risiko for mennesker? 
Sygdommen kan ikke overføres direkte til mennesker, men man har en mistanke om, at den kan overføres ved indtagelse af kød fra smittede dyr.

Kontakt med smittede dyr er derimod ikke en risiko for landmanden og dennes familie.

 
Mistænkt/Smittet

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Besætningen vil blive lukket for til- og fraførsel af dyr.

Uanset om en kritisk mistanke eller prøven på slagteriet er positiv, vil der blive foretaget yderligere undersøgelser af materiale fra dyret.

Der kan gå op til 14 dage, før det endelige resultat af undersøgelsen kommer. 

Der kan ikke sendes dyr til slagtning, men mælk kan leveres til mejeriet i den periode.

Sanering
Viser resultatet, at dyret var smittet med BSE, vil hele besætningen blive slået ned.
Det samme vil ske med de dyr, der er solgt fra besætningen.
Det er Fødevareregionen, der foretager nedslagningen samt bortskaffelsen af dyrene.

Lokalområdet
Smitteopsporing foretages. Her har besætningsejer pligt til at oplyse om eventuelle kontaktbesætninger, som herefter undersøges.

Smitteopsporing foretages. Her har besætningsejer pligt til at oplyse om eventuelle kontaktbesætninger, som herefter undersøges.

Kontakt
Det er vigtigt at få en kontaktperson, der kan hjælpe med det praktiske under hele forløbet, for det kan være svært at holde overblik.
Derfor er der i det regionale RYK-center en konsulent, der har dette som en del af arbejdsopgaven.
 

 

Adgang til besætningen 
Persongruppe  BSE mistænkt  BSE smittet  Forholdsregler 
Fødevareregionen  Ja  Ja Ingen særlige forholdsregler 
Dyrlæge   Ja  Ja
Mælketankbil   Ja  Ja
Inseminør   Ja  Ja
Afkomsinspektør   Ja  Ja
Reparatør   Ja  Ja
Konsulent   Ja  Ja
Taksator   Ikke relevant  Ja
Klovbeskærer   Ja  Ja
Slagtning af dyr   Nej  Nej
Andre  Ja  Ja

   

Sidst bekræftet: 17-04-2013 Oprettet: 28-01-2003 Revideret: 17-04-2013

Forfatter

Kvæg