Oprettet: 14-04-2003
Revideret: 19-04-2019

Værd at vide om sygdommen kvægtuberkulose

Kort og godt om sygdommen kvægtuberkulose: symptomer, udbredelse, smitte og sanering.

Tuberkulose hos kvæg skyldes en bakterie - Mycobacterium bovis (kvæg-TB) eller Mycobacterium tuberculosis (menneskets TB).

Tuberkulose kan også smitte andre dyrearter, og kontakt med udåndingsluften fra smittede dyr udgør en sundhedsmæssig risiko både for mennesker og andre dyr.

Symptomer på kvægtuberkulose

Symptomer på sygdommen er afmagring efter længere tids hoste, faste hævelser i lymfeknuder eller ved yveret og eventuelt børflåd.

Kvægtuberkuloses udbredelse

Kvægtuberkulose har ikke været konstateret i Danmark siden 1988, hvor sygdommen blev bragt til landet med importerede hjorte. Men man har ikke fundet tuberkulose i hjortene siden 1994.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes til myndighederne.

Risiko for mennesker?

Sygdommen kan let overføres til mennesker og er meget alvorlig.

Mælken kan indeholde tuberkel-bakterier. Derfor må landmanden eller dennes familie ikke selv drikke den rå mælk, men da al mælk pasteuriseres, kan den godt leveres til mejeriet.

                      

Hvis der er konstateret smitte med tuberkulose i besætningen, skal landmanden og ansatte være særdeles varsomme ved pasningen af dyrene og anvende grundig rengøring og desinfektion.

Besætningen er smittet med kvægtuberkulose - hvad sker der?
                                

Mistænkt/ Smittet

Besætningen bliver sat under offentligt tilsyn ('lukket').

Det betyder, at
  • Dyr ikke må flyttes ind eller ud af besætningen
  • Mælk afhentes sidst på ruten
  • Dyr, der går på marken, skal på stald, da bakterien kan overleve på markerne i lang tid og smitte til vilde dyr – som derefter kan smitte besætningen igen

Passérseddel: Dyr til slagtning i den periode, hvor besætningen er lukket, skal have en tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Kontaktbesætninger: Besætningsejer har pligt til at oplyse om kontaktbesætninger.

Sanering for kvægtuberkulose

Hele besætningen undersøges, og alle smittede dyr slagtes.

Der kan tidligst indsættes ny besætning 30 dage efter rengøring og desinfektion.

Græsmarkerne må ikke bruges i de følgende 12 måneder.

Det er særdeles vigtigt at undgå, at sygdommen spredes til landmanden og dennes familie. Derfor er god hygiejne af største vigtighed.

Lokalområdet

Smitten kan være ført ind i besætningen ved indkøb af dyr (og ud ved salg). Derfor skal de seneste handler oplyses.

Erstatning for produktionstab ved kvægtuberkulose

Der gives kompensation for de slagtede dyr og produktionstabet. SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt ved smitte i besætningen med kvægtuberkulose

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg

 


Sidst bekræftet: 19-04-2019 Oprettet: 14-04-2003 Revideret: 19-04-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation