Oprettet: 06-05-2003
Revideret: 26-04-2019

Værd at vide om kvægsygdommen Lumpy Skin disease

Kort og godt om Lumpy Skin disease: årsag, udbredelse, symptomer og sanering.

Lumpy skin disease hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg.

Symptomer

Lumpy Skin disease (LSD) skyldes en koppevirus.

Symptomer på sygdommen er feber og hævelser ved yver, på brystet og ben.

Efter 2-4 dage kan man se velafgrænsede, hårde knuder i huden. Knuderne kan også ses i mundhulen og på andre slimhinder.

Efter 5-7 uger falder knuderne af og efterlader åbne sår.

Sygdommen kan forveksles med falske kokopper, men også med andre, mere alvorlige sygdomme.

Man ved ikke præcis, hvordan sygdommen spredes, men man mener, at insekter er med til at overføre sygdommen. Derfor skal dyrene være på stald, indtil resultatet af laboratorieundersøgelserne foreligger.

Udbredelse

Indtil 2006 var sygdommen ikke set uden for Afrika, hvor den er endemisk. I 2013 kom de første udbrud af LSD i tyrkiske besætninger og i august 2015 blev virus påvist i Europa – i Grækenland tæt på den tyrkiske grænse. Grækenland har siden det første udbrud haft 218 udbrud og sygdommen er også påvist i andre EU lande – bla. Serbien, Albanien, Montenegro, Bulgarien og F.Y.R.O.M. Der har aldrig været konstateret infektion med Lumpy Skin disease i Danmark.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes.

Risiko for mennesker?

Lumpy Skin disease kan ikke smitte til mennesker. Derfor er der ikke risiko for landmanden eller dennes familie ved den daglige pasning af dyrene.

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Mistænkt / Smittet

Besætningen vil blive lukket for til- og fraførsel af dyr, hvis der er mistanke om Lumpy Skin disease i besætningen.

Opholdssteder for insekter skal behandles med insekticider.

Der vil blive udtaget nye prøver til undersøgelse på Fødevarestyrelsens anviste laboratorium. Hvis resultatet viser, at besætningen er smittet med LSD, bliver den slået ned og destrueret.

Sanering

Er besætningen smittet med Lumpy Skin disease, bliver den slået ned og destrueret.

En ny besætning kan sættes ind, når rengøring og desinfektion af staldområdet er godkendt af Fødevarestyrelsens veterinærenhed.

Lokalområdet

Fødevarestyrelsens veterinærenhed foretager smitteopsporing. Besætningsejer har derfor pligt til at oplyse om eventuelle kontaktbesætninger, som herefter undersøges.

Erstatning

Der gives fuld kompensation for tab af besætning og produktion.

Erstatning ydes efter de gældende regler af såvel Staten som Kvægerstatningsordningen, som administreres af SEGES Kvæg.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.

Sidst bekræftet: 26-04-2019 Oprettet: 06-05-2003 Revideret: 26-04-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation