Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 15-04-2003
Revideret: 22-10-2003

Rabies

Kort og godt om Rabies
 


Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet  
Erstatning
Kontakt 

 
   
 

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion 

 
        

 

 


Symptomer
Unormal adfærd som savlen, stemmeforandring, synkebesvær, urenlighed, uro, en fra det normale ændret adfærd såsom snappen efter indbildte ting, skyhed, forvirret opførsel, raserianfald, afbrudt af mere eller mindre udtalte sløvhedsperioder, og angrebslyst samt tiltagende lammelser især af underkæbe og bagparti hos hund, ræv, kat, kvæg eller får.

Sygdommen kan overføres til mennesker ved bid, gennem åbne sår eller ubeskyttede slimhinder.

Det skal understreges, at rabies er særdeles farlig, og at der oftest er dødelig udgang.

Udbredelse
I 2001 blev der konstateret 2 tilfælde af rabies hos flagermus i Danmark.

Risiko for mennesker?
Sygdommen kan overføres til mennesker ved bid, gennem åbne sår eller ubeskyttede slimhinder. Derfor kan kontakt med smittede dyr udgøre en risiko for landmanden og dennes familie.

Det betyder også, at man skal være meget varsom ved pasningen af dyrene. Søg straks læge hvis man er blevet bidt af et dyr med rabiat adfærd.

 

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Mistænkt
Besætningen lukkes for til- og fraførsel af dyr - den sættes under zoonosetilsyn.

  • Et mistænkt dyr skal holdes isoleret og under observation i 14 dage.
  • Er dyret allerede er aflivet/selvdødt, skal hovedet indsendes til undersøgelse.
  • Mælk kan ikke leveres fra besætningen, før undersøgelsen på Danmarks Veterinærinstitut er afsluttet.
  • Skal der sendes dyr til slagtning, kræves passérseddel, som udstedes af Fødevareregionen.
  • Evt. andre dyr, der er bidt af et rabiat dyr skal aflives, med mindre Fødevareregionen giver tilladelse til andet.

Smittet
Viser det sig, at dyret var smittet med rabies, forbliver besætningen under offentligt tilsyn.

I forbindelse med dyr til slagtning kræves passérseddel, der skal udstedes af Fødevareregionen.

Sanering
Et mistænkt dyr skal holdes isoleret og under observation i 14 dage.

Det offentlige tilsyn kan tidligst hæves 30 dage efter fjernelse af smittede dyr og blodprøveundersøgelse, som frifinder dyrene i besætningen for smitte.

Lokalområdet
Hunde og katte skal holdes inde, og al jagt i bekæmpelsesområdet er forbudt, indtil situationen er afklaret.

Erstatning
Besætningsejeren er berettiget til erstatning for tab af dyr og produktion.

Ved taksering af besætningen skal der udpeges i alt tre taksatorer, som fastsætter erstatningens størrelse og gør driftstabet op i perioden frem til genindsættelsen af nye dyr.

Den ene taksator udpeges af besætningsejeren, de to andre af Fødevareregionen.

Kontakt
Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. I det regionale RYK-center er der en konsulent, der har dette som en del af sine arbejdsopgaver.

 

 

Adgang til besætningen

Persongruppe Rabies-
mistænkt
Rabies
-smittet
Forholdsregler
Fødevareregion Ja Ja Ingen særlige

 

Dyrlæge Ja Ja
Mælketankbil  Ja*  Ja*
Inseminør Ja  Ja 
Afkomsinspektør Ja  Ja
Reparatør Ja Ja 
Konsulent Ja  Ja
Taksatorer Ikke relevant   Ja
Slagtning af dyr Nej  Passérseddel
Klovbeskærer   Ja Ja
Andre Ja Ja

* Det skal afhentes sidst på tankmælksruten og bilen skal efterfølgende vaskes og desinficeres. 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 02-02-2006 Oprettet: 15-04-2003 Revideret: 22-10-2003

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Salmonella: Husk kvartalsprøverne
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modta...
03.05.19
Smittebeskyttelsesplanche for servicepersonale på ejendomme
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøg...
04.12.18
For få slagtekalveproducenter tjekker op på leverandørernes salmonellastatus
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmon...
18.05.18