Feedback Form

Eksotiske smitsomme sygdomme 

Oprettet: 30-08-2016
Revideret: 20-06-2019

Værd at vide om pink eye hos kvæg

Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Læs her om årsag, smitte, symptomer og behandling.

Pink eye – eller infektiøs bovin keratokonjunctivitis - er en øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i horn-hinden og øjenlåg. Sygdommen forårsages primært af bakterien Moraxella Bovis og er meget smitsom.

Pink eye hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg. I Danmark ser vi lejlighedsvis tilfælde af Pink eye. Når et dyr i besætningen er smittet, vil sygdommen hurtigt kunne sprede sig til andre dyr i flokken og påvirke op imod 80 % af besætningens dyr. De kliniske udbrud ses oftest i sommer- og efterårsmånederne.

Sådan smitter pink eye

Den smitsomme bakterie overføres enten ved direkte kontakt mellem dyrene eller ved indirekte kontakt, hvor kvægfluen (Musca autumnalis) ofte optræder som mellemvært. Kvægfluen lever bl.a. af kreaturernes øjenflåd og næsesekret og kan bære bakterien i op til tre døgn. I nattetimerne hviler fluerne sig på vegetationen. Smitte kan derfor også ske via eksempelvis bakterieforurenet halm eller græs.

Sygdommen kan ”overvintre” i kvægbesætningen hos raske smittebærere, der ikke udviser kliniske symptomer. Når smittebærerens øje bliver irriteret, vil tåreproduktionen stige og fremme spredning af Moraxella bovis.

Bakterien giver betændelse og sårdannelse i hornhinden, men oftest er en forudgående irritation af øjet nødvendig, for at sygdommen bryder ud. Støv og halmpartikler fra fx strømaskiner kan derfor være med til at fremprovokere sygdomsproblemer. Også andre forhold som højt græs, UV-lys og andre sygdomme (fx Mycoplasma bovis) kan fremme udvikling af sygdommen. Sygdommen kan forveksles med den meget sjældne sygdom ondartet katarfeber.

Symptomer på pink eye

Dyr med Pinkeye i udbrud vil indledningsvis have øget produktion af tårevæske og søge skygge, fordi de er meget følsomme overfor lys. Foderoptagelsen hos syge dyr kan være nedsat på grund af smerte og irritation. Sygdommen starter oftest som et lille sår på hornhinden, men udvikler sig hurtigt, så hornhinden blive skyet og lysegrå som følge af betændelsestilstanden. Der kan forekomme mere alvorlige bakterieinfektioner med pusdannelse i det forreste øjenkammer. Sygdommen kan optræde på et- eller begge øjne. Sygdomsforløbet kan strække sig over flere måneder, hvis der ikke behandles effektivt.

Behandling af pink eye

Pink eye er normalt selvbegrænsende, men man bør alligevel indlede behandling hurtigst muligt. Dels fordi det er en smertefuld tilstand, dels for at stoppe sygdomsudviklingen og risikoen for sekundære bakterielle infektioner. Da sygdommen er meget smitsom og svær at udrydde, er det væsentligt at opretholde god smittebeskyttelse for at reducere risikoen for introduktion og spredning. Der findes vacciner, som er registreret i andre lande, men vaccination giver ikke altid den nødvendige beskyttelse, da der optræder mange forskellige stammer af bakterien.

Reducer risikoen for introduktion af sygdommen ved at

 1. Undgå indkøb af dyr
 2. Opretholde god hygiejne, reducere bl.a. forekomst af gødning, gammel mælk, foder og fluelort
 3. Rengøre og desinficere hyppigt
 4. Bekæmpe fluer

Når sygdommen ses i besætningen begrænser du spredning ved at

 1. Isolere og behandle angrebne dyr efter besætningsdyrlægens anvisninger
 2. Indlede fluebekæmpelsesprogram
 3. Gøre rent og desinficere hyppigt (fjern gødning, gammel mælk, foder og fluelort)
 4. Reducere forekomsten af støv
 5. Rulle halm og hø ud
 6. Oplyse nærmeste naboer om problemet (fluer kan flyve op til 7 km)

Yderligere forbehold ved kreatur på græs

 1. Hold græsmarker rene og afpudsede
 2. Sørg for tilstrækkelig med skygge

 

Brown M.B.; Brightman A.H.; Bradley F.W.; Rider M.A.: Infectious Bovine Keratoconjunctivitis: A Review. J Vet Med 1998; 12:259-266

Radostits O.M.; Gay C.C.; Hinchcliff K.W.; Constable P.D.: Veterinary Medicine A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs, and goats. 2007 10th Edition Saunders

Whittier W.D.; Currin J.; Currin N.: Pinkeye in Beef Cattle. Virginia State University 2009 publication 400-750

Sidst bekræftet: 20-06-2019 Oprettet: 30-08-2016 Revideret: 20-06-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19