KvægInfo - nr. 1100

Oprettet: 21-02-2003

Hygiejnevurdering af malkekøer


I moderne malkekvægsbesætninger med løsdriftstalde er køerne på mange måder kommet tættere på deres egen gødning og urin. køerne afsætter især gødningen i gangarealerne, men også til en vis grad i sengebåsene. Herfra bliver køerne tilsmudsede på klove, op af benene, på lårene og på yveret.
Graden af gødningsforurening har direkte indflydelse på klov- og yversundhed.

En vurdering af køernes tilsmudsningsgrad i form af hygiejnevurdering eller hygiejnescoring af yver, lår og ben er udviklet, så det er muligt at give en mere objektiv vurdering af hygiejneniveauet i besætningen (modificeret efter Nigel B Cook).

Læs en vejledning til hvordan du bruger hygiejnevurdering.
Der er udarbejdet redskaber til registrering af hygiejnescore, målsætningsreferencer og handlingsplan, der kan anvendes som værktøj i rådgivningen.


Hygiejnevurdering

Score Yver Ben Lår og flanke
1

Ingen gødning på yver

Ingen eller meget lidt gødning på kloven og nederste del af benet

Ingen gødning på lår og flanke

2 Få gødningsstænk på yveret nær patterne

Få gødningsstænk på nederste del af benet

Få gødningsstænk på lår og flanke
3 Områder med gødning på yver og patter

Områder med gødning på nederste del af benet, men stadig synlige hår

Områder med gødning på lår og flanke, men stadig med synlige hår
4 Store områder med gødning og skorpedannelse på yver og patter

Store områder med gødning og skorpedannelse langt op ad benet

Store områder med gødning og skorpedannelse

Modificeret efter Nigel B. Cook, University of Wisconsin-Madison

KvægInfo nr.:1100

Dansk KvægSidst bekræftet: 30-04-2020 Oprettet: 21-02-2003 Revideret: 21-02-2003

Forfatter

Kvæg
Kenneth Krogh