Oprettet: 22-05-2017

God klovsundhed kræver systematik og rygrad

Der findes desværre hverken lette eller hurtige løsninger, når det gælder arbejdet med klov-sundhed. Til gengæld bliver man belønnet for systematik og vedholdenhed.


Tag fat i dine rådgivere, din klovbeskærer og dine medarbejdere beslut jer sammen for, at I vil problemet med halte køer til livs.

Hvad er det bedste råd til kvægbrugeren, der gerne vil klovlidelserne til livs?

Spørger man dyrlægerne Pia Nielsen og Peter Raundal, SEGES HusdyrInnovation, lyder det samstemmende:

- De skal vide, at det kræver systematik og rygrad at forbedre klovsundheden. Det kan godt være, at der går op til et år, før man har styr på klovsundheden, hvis man er hårdt ramt. Og i den tid er det altså med at holde gejsten oppe, og blive ved med fx at vaske klovene systematisk, hvis det er digital dermatitis (DD), man bøvler med, siger de to.

At systematik og vedholdenhed er afgørende ses også i statistikken over forekomsten af DD. Den topper i april og juni med hhv. 20,7 % og 20,5 % af alle registrerede klovbeskæringer, hvilket Pia Nielsen vælger at tolke som perioderne, hvor der er travlt i marken og afholdes sommerferie.

- Det kunne godt tyde på, at indsatsen mod klovlidelser mange steder er sådan noget, der bliver gjort, når der er tid til det. Og det er synd, for så får man altså ikke den fulde effekt, siger hun.

Læs også: Forårsarbejde og sommerferie truer klovsundheden

Lige så vigtigt som yverbetændelse

Ifølge Pia Nielsen og Peter Raundal vil det være en god hjælp i kampen mod klovlidelser, at betragte klovsundhed på samme måde, som man betragter yversundhed.

Yversundhed er et område, hvor danske kvægbrugere er både konsekvente og har hurtigt til handling.

- Hvis man som kvægbruger betragter halthed på samme måde som yverbetændelse, altså som noget, der altid ligger i baghovedet, og som man reagerer på, straks man ser det, vil man komme rigtig langt. Jeg ved godt, at det er en stor opgave, men jo bedre, man er til at udvise rettidig omhu, jo lettere får man altså ved at få koen godt gående igen, siger Peter Raundal.

For at komme dertil anbefaler de to dyrlæger, at man lære at vurdere køerne ud fra en halthedsskala

- Hvis man sammen med sine medarbejdere tvinger sig selv til at vurdere de halte køer på fx en fem-punktsskala for halthed, bliver man for det første meget bedre til hurtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med dem, der halter. For det andet kommer halthed op i ens bevidsthed, så man meget lettere spotter en halt ko, når man alligevel går blandt køerne og skraber ned eller ser efter brunster. Og jo før man opdager og behandler en halt ko, og hurtigere kommer den sig, lyder det fra Peter Raundal.

Brug rådgivningen

De to SEGES dyrlæger anbefaler derudover, at man stiller krav til sin rådgivning om at få kvalificeret hjælp, hvis klovlidelser og halthed er et problem i besætningen.

- Tag fat i din dyrlæge, din rådgiver og din klovbeskærer og beslut jer sammen for, at I vil problemet til livs. Og hold så fast indtil det lykkedes, opfordrer Pia Nielsen og Peter Raundal.

Se mere om klovsundhed på www.sundklov.dk

Sidst bekræftet: 08-05-2018 Oprettet: 22-05-2017 Revideret: 22-05-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20